ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ ЕООД

Управител: инж. Петър Байчев
Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 67
Телефони: 02/981 22 65; 02/ 981 29 65
Еmail: info@isomax.bg
Уебсайт: www.isomax.bg
Дейност: Производство, търговия и изпълнение на течни хидрозолации
Статут: Пълноправен член на БАИС

ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ ЕООД

Управител: инж. Петър Байчев
Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 67
Телефони: 02/981 22 65; 02/ 981 29 65
Еmail: info@isomax.bg
Уебсайт: www.isomax.bg
Дейност: Производство, търговия и изпълнение на течни хидрозолации
Статут: Пълноправен член на БАИС