ЕКОС 96 ООД

Управител: Красимир Бонев
Адрес: гр. София 1784, бул. “Йерусалим”, ж.к. “Младост 1”, бл. 12, вх. “Б”, ет. 4, ап. 30
Телефони: 02/974 48 86; 02/875 32 80; 02/974 34 54
Еmail: office@ekos96.com
Уебсайт: www.ekos96.com
Дейност: Търговия и монтаж с хидроизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС

ЕКОС 96 ООД

Управител: Красимир Бонев
Адрес: гр. София 1784, бул. “Йерусалим”, ж.к. “Младост 1”, бл. 12, вх. “Б”, ет. 4, ап. 30
Телефони: 02/974 48 86; 02/875 32 80; 02/974 34 54
Еmail: office@ekos96.com
Уебсайт: www.ekos96.com
Дейност: Търговия и монтаж с хидроизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС