ДЕЦИБЕЛ ООД

Управител: Цветан Недков
Адрес: гр. Ботевград, ул. “Индустриална” № 1
Телефони: 0884 382 081, 0883 303 045
E-mail: ceco@decibel.bg; sales@decibel.bg
Уебсайт: decibel.bg
Facebook: DECIBEL.bg

Статут: Асоцииран член на БАИС

ДЕЦИБЕЛ ООД

Управител: Цветан Недков
Адрес: гр. Ботевград, ул. “Индустриална” № 1
Телефони: 0884 382 081, 0883 303 045
E-mail: ceco@decibel.bg; sales@decibel.bg
Уебсайт: decibel.bg
Facebook: DECIBEL.bg

Статут: Асоцииран член на БАИС