ИНЖ. ДЕЛЯН ДАРАКЧИЕВ

Адрес: гр.София
e-mail: delyan@arcon.com.ro
Дейност: Експорт мениджър на АРКОН, Румъния производител на битумни хидроизолационни мембрани
Статут: Индивидуален член на БАИС

ИНЖ. ДЕЛЯН ДАРАКЧИЕВ

Адрес: гр.София
e-mail: delyan@arcon.com.ro
Дейност: Експорт мениджър на АРКОН, Румъния производител на битумни хидроизолационни мембрани
Статут: Индивидуален член на БАИС