ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД

Изпълнителен директор: Стефано Коста
Адрес: гр. Девня 9160, Индустриална зона
Телефони: 05199/2420, 05199/3214
Еmail: sales@devnyacement.bg
Уебсайт: www.devnyacement.bg
Дейност: Производство и търговия с цимент и сухи строителни смеси
Статут: Пълноправен член на БАИС

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД

Изпълнителен директор: Стефано Коста
Адрес: гр. Девня 9160, Индустриална зона
Телефони: 05199/2420, 05199/3214
Еmail: sales@devnyacement.bg
Уебсайт: www.devnyacement.bg
Дейност: Производство и търговия с цимент и сухи строителни смеси
Статут: Пълноправен член на БАИС