ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД

Управител: Диян Господинов
Адрес: гр. Добрич 9300, ул.”Ангел Стоянов” №2
Телефони: 058/60 42 38; 0700 14 600
Еmail: office@gs-bg.com
Уебсайт: www.gs-bg.com
Дейност: Търговия с топлоизолационни, хидроизолационни системи и
материали
Статут: Пълноправен член на БАИС

ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД

Управител: Диян Господинов
Адрес: гр. Добрич 9300, ул.”Ангел Стоянов” №2
Телефони: 058/60 42 38; 0700 14 600
Еmail: office@gs-bg.com
Уебсайт: www.gs-bg.com
Дейност: Търговия с топлоизолационни, хидроизолационни системи и
материали
Статут: Пълноправен член на БАИС