ВАС ПРО ООД

Управители: Благой Стоянов, Христо Стоянов
Адрес: гр. София 1373, кв. „Овча Купел”, ул. „Месечинка” № 7В
Телефони: 02/421 11 44, 02/421 11 43
Еmail: office@vasroofing.com
Уебсайт: www.vasroofing.com
Дейност: Внос, търговия и монтаж на хидроизолационни, топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС

ВАС ПРО ООД

Управители: Благой Стоянов, Христо Стоянов
Адрес: гр. София 1373, кв. „Овча Купел”, ул. „Месечинка” № 7В
Телефони: 02/421 11 44, 02/421 11 43
Еmail: office@vasroofing.com
Уебсайт: www.vasroofing.com
Дейност: Внос, търговия и монтаж на хидроизолационни, топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС