ПРОФ. Д-Р ИНЖ. БОРИСЛАВ КИРОВ

Адрес: гр.София
e-mail: kirovb@abv.bg
Дейност: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), катедра “Геотехника” – преподавател.
Научна специалност: Земна основа, фундиране и подземно строителство.

– Член на технически комитети на Международната Асоциация по Земна Механика и Геотехническо Инженерство (ISSMGE): ТК No28 “Подземно строителство в слаби почви” и ТК No5 “Геотехника на околната среда”;


– Член на Управителния съвет (2001-2012) на Българското Дружество по Земна Механика и Геотехническо Инженерство (BSSMGE);


– Член на НСОИЖП (Национално Сдружение Общество на Инженерите по Железния Път).
Статут: Индивидуален член на БАИС

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. БОРИСЛАВ КИРОВ

Адрес: гр.София
e-mail: kirovb@abv.bg
Дейност: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), катедра “Геотехника” – преподавател.
Научна специалност: Земна основа, фундиране и подземно строителство.

– Член на технически комитети на Международната Асоциация по Земна Механика и Геотехническо Инженерство (ISSMGE): ТК No28 “Подземно строителство в слаби почви”, и ТК No5 “Геотехника на околната среда”;
– Член на Управителния съвет (2001-2012) на Българското Дружество по Земна Механика и Геотехническо Инженерство (BSSMGE);
– Член на НСОИЖП (Национално Сдружение Общество на Инженерите по Железния Път).
Статут: Индивидуален член на БАИС