БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Николай Бъчваров
Адрес: гр. Елин Пелин 2100, ул. „България” № 38
Телефони: 02/926 69 11, 02/926 69 18
Еmail: office@baumit.bg
Уебсайт: www.baumit.bg
Дейност: Производство, внос и търговия с топлоизолационни, хидроизолационни системи и материали, подови настилки
Статут: Пълноправен член на БАИС

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Николай Бъчваров
Адрес: гр. Елин Пелин 2100, ул. „България” № 38
Телефони: 02/926 69 11, 02/926 69 18
Еmail: office@baumit.bg
Уебсайт: www.baumit.bg
Дейност: Производство, внос и търговия с топлоизолационни, хидроизолационни системи и материали, подови настилки
Статут: Пълноправен член на БАИС