БАСФ ЕООД

Управител: Марина Тафра
Адрес: гр. София 1618, бул. „България” № 118 „Абакус Бизнес Център”, ет 1
Телефони: 02/915 20 30, 02/915 20 34
Уебсайт: www.basf.bg
Дейност: Внос и търговия с топлоизолационни системи и материали, подови настилки
Статут: Пълноправен член на БАИС

БАСФ ЕООД

Управител: Марина Тафра
Адрес: гр. София 1618, бул. „България” № 118 „Абакус Бизнес Център”, ет 1
Телефони: 02/915 20 30, 02/915 20 34
Уебсайт: www.basf.bg
Дейност: Внос и търговия с топлоизолационни системи и материали, подови настилки
Статут: Пълноправен член на БАИС