АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ

Управител: Тодор Недев
Адрес: гр.София 1532, кв. „Казичене”, Индустриална зона
Телефони: 02/974 64 40, 02/974 64 70, 02/974 64 61
Еmail: office@austrotherm.bg
Уебсайт: www.austrotherm.bg
Дейност: Производство и търговия с топло- и шумоизолационни продукти от експандиран и екструдиран полистирен
Статут: Пълноправен член на БАИС

АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ

Управител: Тодор Недев
Адрес: гр.София 1532, кв. „Казичене”, Индустриална зона
Телефони: 02/974 64 40, 02/974 64 70, 02/974 64 61
Еmail: office@austrotherm.bg
Уебсайт: www.austrotherm.bg
Дейност: Производство и търговия с топло- и шумоизолационни продукти от експандиран и екструдиран полистирен
Статут: Пълноправен член на БАИС