ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР КИРЕЧЕВ

Адрес: гр. София
e-mail: a.kirechev@gmail.com
Дейност: Инженер строителна акустика
Професионални умения:
– Проектиране на шумопонижаващи системи в промишлени цехове;
– Проектиране на шумопонижаване в жилищното строителство;
– Проектиране на акустична обработка на зали и домашни кина;
– Дизайн и проектиране на метални конструкции за стратегически проекти в индустриалната звукоизолация;
– Акустично обследване на жилищни сгради с цел покриване на нормативните изисквания за звукоизолация.
Статут: Индивидуален член на БАИС

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР КИРЕЧЕВ

Адрес: гр. София
e-mail: a.kirechev@gmail.com
Дейност: Инженер строителна акустика
Професионални умения:
– Проектиране на шумопонижаващи системи в промишлени цехове;
– Проектиране на шумопонижаване в жилищното строителство;
– Проектиране на акустична обработка на зали и домашни кина;
– Дизайн и проектиране на метални конструкции за стратегически проекти в индустриалната звукоизолация;
– Акустично обследване на жилищни сгради с цел покриване на нормативните изисквания за звукоизолация.
Статут: Индивидуален член на БАИС