Изберете страница

Членове на БРИИР

БАУ ЦЕНТЪР ЕООД, гр. София

Управител: Калин Иванов

БАУ ЦЕНТЪР ЕООД, гр. София

Управител: Калин Иванов

БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД, гр. Силистра

Управител: Александър Георгиев

БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД, гр. Силистра

Управител: Александър Георгиев

БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД, гр. София

Управител: Петър Манолов Илиев

БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД, гр. София

Управител: Петър Манолов Илиев

МАРИБОР СТРОЙ ЕООД, гр. София

Управител: Борислав Беширов

МАРИБОР СТРОЙ ЕООД, гр. София

Управител: Борислав Беширов

ПЕРФЕКТ 2007 ЕООД, гр. София

Управител: Здравко Асенов

БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД, гр. София

Управител: Здравко Асенов

РУС-БУЛСТРОЙ ЕООД, гр. Русе

Управител: Петър Петров

РУС-БУЛСТРОЙ ЕООД, гр. Русе

Управител: Петър Петров

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП ООД, гр. София

Управител: Димитър Начев

ТЕ-ТРЕЙД ГРУП ООД, гр. София

Управител: Димитър Начев

ТРОАНА БИЛД ЕООД, гр. София

Управител: Йордан Йорданов

ТРОАНА БИЛД ЕООД, гр. София

Управител: Йордан Йорданов