Изберете страница
Отчитаме новите реалности и се стараем да бъдем в крак с времето.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на първия виртуален форум за строителство, иновации, недвижими имоти и инвестиции – „Форум Реал“.

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) работи по проект за стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор чрез въвеждането на строително-инвестиционно моделиране в него.

В процес на подготовка е и създаването на единен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. С него се цели подобряване на административното обслужване.

„Дигитализацията на строителния сектор е важна, защото в резултат на нея ще се постигне по-голяма прецизност, бързина и качество на изпълнението на строителните работи. Резултатът е: икономии на използваните материали, намалено енергопотребление, защитена околна среда и по-високо качество на живота ни“, подчерта регионалният министър. Тя допълни, че именно цифровизацията ще съдейства за по-бързото излизане от кризата. Ще ускори превръщането на икономиката ни в икономика на добавената стойност.

„С предимствата, които дава дигитализацията, българските компании не само ще се впишат в новата вълна на трансформиране на европейската икономика, но и ще могат да отговорят на изискванията на световните строителни пазари“, заяви още Аврамова.

Пред участниците във форума министърът открои работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По време на извънредното положение тя предоставяше набор от електронни услуги. По този начин потребителите продължиха да имат достъп до тях, при това с необходимата сигурност и по-малко разходи.

„Ще започнем и изпълнението на амбициозна програма за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС. Тя ще обхване не само жилищните, но и публичните и промишлените сгради“, допълни министърът и обясни, че това са инвестиции, които ще осигурят работа, заетост и доходи на много хора.

Във форума се включи и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Тя подчерта значението на Националния план за възстановяване и устойчивост за подкрепа на българския бизнес и конкретно на строителния сектор.

Николова информира, че в новата оперативна програма за развитие на регионите след 2020-та година е заложен нов интегриран модел на инвестиции. При него ще се изпълняват проекти според спецификата на различните територии. „Интегрираният модел за изпълнение на новата програма ще дава възможности за партньорства и за изпълнение на инвестиционни мерки съвместно между публичния и частния сектор“, заяви още Николова.

По думите ѝ ресурсът, с който ще разполага бъдещата оперативна програма за развитие на регионите е увеличен спрямо настоящата. На практика изпълнението ѝ ще бъде изцяло под въздействието на възможността да се използва и генерира модел от долу нагоре, при който проектната инициатива идва от заинтересованите страни на местно и на регионално ниво. Регионалните съвети за развитие ще бъдат тези, които ще имат възможност да предопределят инвестиционния процес на територията на страната.

 

Източник: МРРБ