Изберете страница
Без промяна в цените на новото строителство

С 2.9 пункта се е повишил бизнес климатът в сектор „Строителство” през месец май. Това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията, посочват от Националния статистически институт (НСИ).

Оптимистични за следващите три месеца остават очакванията на инвеститорите както по отношение на строителната активност, така и по отношение на дейностите до края на август.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса. Също така се регистрира и ръст в броя на клиентите със закъснения в плащането.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Източник: https://www.stroiteli-bg.com