Изберете страница

Скорошно проучване дава добри доказателства за целулозата като изолационен материал. Не само по отношение на ефективността на изолацията, но и от гледна точка на производствения баланс.

Сградите представляват около 30 процента от общото годишно потребление на енергия в Германия. Старите и нереновирани сгради често нямат добър екологичен баланс поради недостатъчна топлоизолация. Екологичният отпечатък на използваните продукти е особено важен за постигане на планираното намаляване на емисиите на CO2 с 55 процента до 2030 г.

За екологичния отпечатък се тества целият жизнен цикъл на даден материал – от производството до извеждането от употреба. Целулозата като изолационен материал показва много добри резултати. Според анализ на Съюза на германските инженери (VDI = Verein Deutscher Ingenieure), извършен по поръчка на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност, производството на целулозни влакна изисква много по-малко енергия в сравнение с това на останалите по-важни изолационни материали.

„По отношение на експлоатационния живот целулозната изолация спестява значително повече енергия, отколкото използва за производство, транспортирането и евентуалното извеждане от употреба“, обяснява Марсел Бейли, управляващ директор на Climacell. Целулозата има също положителен въглероден отпечатък. При използването ѝ се спестява повече CO2, отколкото се използва в процеса на производството ѝ. Влакната често могат да се преработят и използват повторно.

Рециклируемият продукт може да се използва както в старото, така и в новото строителство. Целулозата може да се употребява за изолация навсякъде: от покрива през вътрешните и външните стени до пода. При впръскване на насипен изолационен материал е възможна изолация без фуги и термични мостове. Пълното запълване на кухината с материал осигурява също и отлична звукоизолация. В допълнение, целулозната изолация осигурява балансиран вътрешен климат, абсорбирайки излишната влага от въздуха в помещенията и отделяйки я отново, ако е необходимо.

Източник: Izolacii.eu