Изберете страница

Първият виртуален „Форум Реал – Изложение и Конференция за строителство, иновации, недвижими имоти и инвестиции“ ще се проведе на 3, 4 и 5 декември 2020 г.

Дигиталното събитие ще се състои под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Тази година дискусионните панели за състоянието на пазара, перспективи, възможности, очаквания и иновации ще се проведат чрез най-иновативната платформа за онлайн събитие – The virtual.show 

Чрез нея ще се предостави възможност за обособяване на изложбени щандове. На всеки щанд ще могат да се презентират виртуално всички фирми изложители. Компаниите ще предлагат своите продукти чрез уникална виртуална среда, с организиране на реални срещи, продажба на фирмените продукти, видео презентации и последваща детайлна статистика за цялото събитие.

Достъп до online събитието получават само поканени и предварително регистрирали се представители на водещи в България фирми.

Предвижда се конференцията да започне с работен семинар на партньорските организации вечерта на 02.12. 2020 г. Официалното откриване ще се състои на 03.12.2020 от 10 часа.

Програмата предвижда събитието да се проведе в две виртуални зали – Зала „Форум“ и Зала „Бизнес и иновации“.

С участието на министри и водещи икономисти, инвеститори, финансисти и лидери на мнение ще бъдат разисквани въпроси, свързани с икономическото развитие на страната и последствията от COVID-19 пандемията. Какви са политиките за въздействие върху макроикономическата обстановка и кои са подходяшите мерки за справяне със ситуацията, както и предстоящото влизане в ERM II. Тези въпроси ще бъдат тема на първата дискусия.

В центъра на разискванията, с участието на кметове, министри и строители, ще бъде стратегическата инфраструктура, инфраструктурните инвестиции и възможностите за преодоляване на кризите чрез инвестиции в инфраструктура. Програмата предвижда да се направи преглед на развитието на по-важните енергийни проекти в България. Къде е мястото и бъдещето на атомната енергетика, как ще се развиват газовите връзки и електропреносната мрежа са аспекти, които ще бъдат дискутирани от лектори и участници.

Основният акцент на конференцията безспорно ще бъде развитието на отрасъла на недвижимите имоти.

Коронавирусът промени живота на целия свят. Нашата страна не остана изолирана от последиците. Кризата не е отминала. Тя оказва своето влияние върху всички сектори на икономиката и върху живота на всеки един от нас. Животът в къщи ли е  отговорът на променената обстановка? Може ли той да ни даде комфорта, от който се нуждаем в усложнената епидемиологична обстановка?

Изследването на потребителското търсене и еволюцията в потребителските вкусове са важна предпоставка за адекватно развитие на проектирането, строителството и бизнеса с недвижими имоти. Повишените изисквания в областта на опазване на околната среда и усилията, които правителствата полагат за преодоляване на климатичните промени без съмнение оказват влияние върху сектора на жилищните и нежилищните имоти.

Програмата предвижда с участието на урбанисти, проектанти, министри и кметове да се разискват урбанистичните тенденции и градското развитие. Развитието на градската среда е немислимо без осъществяване на съвременни траспортни и комуникационни проекти. Участниците във форума ще очертаят тенденциите в развитието на големите български градове – София, Пловдив, Варна и Бургас. Ще отделят внимание на ваканционното строителство и перспективите пред него в новите условия.

Във века на иновациите, във фокуса на форума застава и IT индустрията. Тя е един от двигателите на икономическото развитие на страната. Пандемията промени подхода към организиране на работата на фирмите, home office и различните смесени форми на работа на фирмите и поставиха нови предизвикателства.

Тези и много други теми ще бъдат експертно дискутирани по време на конференцията. 

По време на форума ще бъдат връчени награди за Строителство M2 за осма поредна година. Те отличават най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени квадратни метри разгъната застроена площ, завършени с акт 16. Тя е напълно обективна и показва реалните усилия и успехи на инвеститорите, проектантите и строителите в България.

 

 

Източник: BCC.bg