Изберете страница

С голямо разнообразие от уникални проекти и презентации на високо ниво на студентите от IV и V курс в УАСГ премина финалът на конкурса, организиран съвместно от университета и Рьофикс. В надпреварата взеха участие 11 студента от катедрите “Архитектура”, “Обществени сгради” и “Жилищни сгради”.

Първо място грабна проектът на Десислава Петрова за Спортна зала в Стара Загора. Тя получи награда от 700 лв.

Второ място беше отредено на проектът на Таня Господинова за Планински хотел в Чепеларе. Нейната награда е на стойност 400 лв. Таня спечели журито със залагането в проекта на детайл за изпълнение на топлоизолационна система на Röfix.

Третото място и сумата от 200 лева отиде при Гергана Кочева за проекта ѝ на Учебно-административна сграда на Медицински университет – София.

Два от представените проекти взеха утешителни награди от по 100 лева – Петя Проданова с Научен център в Любляна и Мария Пенева с проект на Спортна зала в Стара Загора. Всички победители получиха и почетна грамота.

В журирането на конкурса се включиха:
– проф. д-р арх. Орлин Давчев – Декан на Архитектурния факултет към УАСГ;
– доц. д-р арх. Гичка Кутова – Ръководител, катедра Технология на архитектурата, УАСГ и Зам. ректор, УАСГ;
– инж. Красимир Христов – Управител на Röfix България;
– доц. д-р арх.Панайот Савов – Зам. декан на Архитектурния факултет, УАСГ;
– Гергана Чавдарова – Продуктов мениджър на Röfix;
– Здравка Кирилова – Маркетинг мениджър на Röfix;
– доц. д-р арх. Елена Малджиева – хоноруван преподавател, катедра Технология на архитектурата, УАСГ;
– гл.ас. д-р арх.Ангел Мазников – катедра Технология на архитектурата, УАСГ;
– ас. арх. Галина Патрикова – катедра Технология на архитектурата, УАСГ.

Източник: РЬОФИКС ЕООД