Изберете страница

Публикувано на 26.01.2018 г.

Още 15 български фасади ще участват в международния конкурс на Баумит “Life Challenge”

Професионално жури награди обекти от конкурса  Баумит "Фасада на годината 2017"

Елин Пелин, 25. януари 2018 г. В новопостроената офис сграда на Баумит България ЕООД се състоя редовно заседание на журито по оценка на сградите, участващи в конкурса “Фасада на годината 2017”. Председател на оценяващите бе арх. Цветан Петров – управител на фирма “Иво Петров архитекти”, който през 2018 година ще бъде член и на международното жури, а членове бяха арх. Ивайло Мишев – управител на “Студио АТМ”, арх. Мартин Христов – управител на “Е-Арх Студио”, арх. Николай Симеонов – управител “Архитектурно бюро Вамос” ООД и управителят на “Баумит България” Николай Бъчваров.

Освен членовете на комисията в обсъжданията взеха участие и инж. Надя Начева – маркетинг директор, арх. Анна Цукева – архитектурен консултант и Юлия Димова – маркетинг специалист на „Баумит България” ЕООД. Участващите в конкурса 41 фасади бяха разделени в пет категории.

В категория “Реновиране на исторически паметници” журито определи първа награда за сградата на “Военноморския клуб” в гр. Варна. Заявител в конкурса и проектант на реновирането е арх. Константин Пеев, изпълнител е “Екса” АД, а инвеститор е ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. За фасадата са използвани материали Баумит мазилкова система с крайно покритие КреативТоп Силк и СиликонКолор.

Втора награда спечели фасадата на “ЖП гара” в град Бургас с проектант арх. Ирена Дончева. Заявител в конкурса и изпълнител е “ДЗЗД Железопътна инфраструктура” Бургас, инвеститор е ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”. Фасадата е реновирана с Баумит мазилкова система с крайно покритие СиликонКолор.

Еднофамилна къща в гр. Пловдив на ул. “Гладстон” 14 спечели третата награда в категорията. Фирма “Флаш Ко” ООД е заявител, инвеститор и изпълнител на фасадата й. Вложените материали са Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие КреативТоп Файн.

В категория “Нежилищни сгради – ново строителство” журито реши да присъди първа награда на “Търговска, складова и офис сграда на фирма LORD”, която се намира на ул. “Генерал Радецки” 33 в гр. Хасково. Сградата е проектирана от арх. Мария Нешева от фирма “ТЕПРО” ООД. Изпълнител е “Стройтекс – Д.Захариева – П. Иванов” EТ. Използваните за направата на фасадата материали са едни от най-иновативните – активнодишащата Баумит интегрирана топлоизолационна система Опън с крайно покритие моделираща мазилка КреативТоп.

Втора награда в категорията спечели “Магазин и офис сграда на фирма Флаш и Ко” в гр. Пловдив, бул. “Кукленско шосе”. Проектант на сградата е арх. Лъчезар Митовски – “Декра” ЕООД. Изпълнител, заявител и инвеститор е фирма “Флаш Ко” ООД. Фасадата е изолирана с Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие НанопорТоп и СиликонТоп.

Третата награда отиде при фасадата на “Цех за гъши пух в гр. Брезово”. Заявител в конкурса и изпълнител е фирма “Техстрой” ЕООД, проектант е арх. Благой Аргиров от “Дизайн студио”. Сградата е собственост на “Даун Криейтърс” АД. Фасадата е изолирана с Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие НанопорТоп и СтайлТоп.

В категория “Еднофамилни къщи – ново строителство” първа награда журито присъди на “Жилищна сграда с допълнително застрояване и басейн” в гр. София, ул. “Димитър Ил. Димитров” 3. Заявител в конкурса и изпълнител е фирма “Джентъл Хаус” ЕООД, а проектант е арх. Лорита Панова от “ЛП Арх” ООД.

“Жилищна сграда 14” в гр. София, ул. “Голяма могила” №100-А спечели втората награда в същата категория. Проектант отново е арх. Лорита Панова, а заявител и изпълнител е фирма “Джентъл Хаус” ЕООД. За фасадите и на двете къщи арх. Панова се е доверила на материалите Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие НанопорТоп.

Трета награда получи “Еднофамилна жилищна сграда на сем. Иванови” в с. Борики, община Габрово. Инвеститорите Георги и Дарина Иванови са и заявители в конкурса. Проектът е дело на арх. Иван Узунов – “Узунов проект” EООД. Фасадата е изпълнена с Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие СиликонТоп К2.

В категория “Термично саниране” компетентното жури присъди първа награда за обект “Подобряване на енергийната ефективност на МЖС в жк “Граф Игнатиев” – гр. Ямбол. Проектант на санирането е арх. инж. Петър Василев от “Айва – Б” EООД. Заявител и изпълнител е “Елит Строителна Компания” ЕООД. Инвеститор е Община Ямбол. Фасадата на многоетажната жилищна сграда е изолирана с Баумит интегрирана топлоизолационна система с каменна вата и крайно покритие ГранопорТоп.

Втората награда в категорията отиде за обект “Подобряване на енергийната ефективност на МЖС в гр. Габрово, ул. “Св. св. Кирил и Методий” 7 и 9″. Заявител, проектант и изпълнител е фирма “Инфра Билд Проект” ЕООД. Инвеститор е Община Габрово. Фасадата е осигурена с Баумит интегрирана топлоизолационна система с крайно покритие ГранопорТоп К1,5.

Фасадата на обект “Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда “Синчец”” в гр. Смолян, ул. “Христо Смирненски” 2 спечели третата награда в категория “Термично саниране. Заявител в конкурса и изпълнител е “Строително монтажна компания – Перелик” ООД. Инвеститор е Община Смолян. Проектантът арх. Владимир Александров от “Александров – архитекти” ЕООД е избрал Баумит интегрирана топлоизолационна система с крайно покритие СиликатТоп К1,5.

В категория “Жилищни сгради – ново строителство” се състезаваха най-голям брой сгради – 15. Журито единодушно присъди първа награда в категорията на Жилищна сграда “City Lime”
в гр. София, ул. Разлъка 3. Проектант е арх. Светослав Бачев от “Б1 Дизайн Студио” ЕООД. Изпълнител, инвеститор и заявител е фирма “Инфинити пропърти”. Вложена е Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие СиликатТоп К1,5.

Втора награда бе дадена на жилищна сграда “Даная” в гр. София, жк Младост, бл. 440 а. Заявител, изпълнител и инвеститор е фирма “Ермитаж Класик” ЕООД. Проектанти са арх. Калин Диков и арх. Галина Стоянова от “Елит студио” ЕООД. За фасадата са използване материали Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие СиликатТоп К1,5.

Жилищна сграда на бул. “Драган Цанков” №13 в гр. София спечели третата награда в категорията. Арх. Здравко Кузманов от фирма “Ди Ем – Дизайн” ООД е проектант на обекта, а фирма “Планекс инженеринг” ООД е заявител, изпълнител и инвеститор. Фасадата е изпълнена с Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие СиликонТоп.

Според регламента на конкурса “Фасада на годината” всички фасади, спечелили първа награда, получават почетна грамота и парична сума в размер на 1500 лв. , а тези, спечелили втора и трета награда, сътоветно – 1000 лв. и 500 лв. Наградите ще бъдат връчени на заявителите в конкурса. Също така всички наградени фасади ще участват в първия кръг на международния конкурс на Баумит “Life Challenge”. За това, кои от тях ще бъдат класирани от международното жури за финалното гласуване на 13. юни в Братислава тази година, ще ви информираме допълнително.

Екипът на “Баумит България” ЕООД честити на всички наградени и им желае успех на международно ниво.

За повече информация:
инж. Надя Начева
Маркетинг директор
тел.: +359 2 9266 921
мобилен: +359 889 918 309
nadya.nacheva@baumit.bg

Източник: „Баумит България“