Изберете страница

Екип от университета в Токио създаде калциево-карбонатен бетон – нов вид материал. Съставен е от отпадъчен бетон и въглероден диоксид, улавян от въздуха или от отработените газове от промишлеността.

Новият вид бетон може да намали емисиите от строителната индустрия, както и да бъде алтернатива като строителен материал. Подходящ е особено на места, където природните ресурси са ограничени.

Процесът при създаване на иновативния строителен материал е вдъхновен от начина, по който някои водни организми се втвърдяват и превръщат във вкаменелости с течение на времето.

По същия начин Ипеи Маруяма, професор в катедрата по архитектура на университета, използва отлаганията на калциев карбонат от мъртва органична материя и я прилага върху бетон. Въпреки че е описан от университета като „стабилен“ и „издръжлив строителен материал“, той не е достатъчно здрав все още. Учените продължават да работят, за да може да замести структурния бетон, прилаган в строителството на големи сгради, уточняват учените.

„Нашата концепция е да набавяме калций от отпадъчния бетон, който в противен случай ще се разпадне. Комбинираме го с въглероден диоксид от промишлени отработени газове или дори от въздуха като правим това при много по-ниски температури от тези, използвани за извличане на калций от варовик“. Така проф. Маруяма обяснява процеса.

„Вълнуващо е да се постигне напредък в тази област, но все още има много предизвикателства за преодоляване. Освен да увеличим границите на якост и размер на бетона от калциев карбонат, би било още по-добре, ако можем допълнително да намалим потреблението на енергия в производствения процес“. На това се надява професор Такафуми Ногучи, също част от екипа, създал иновативния строителен материал.

Съвременният свят е изграден от бетон. Всяка висока сграда във всеки град на Земята използва траен и универсален материал, за да ѝ придаде форма и здравина. Следователно бетонната промишленост е огромна, за което плащаме и висока цена. Производството на цимент – основен компонент на бетона – представлява около 7% от глобалните емисии на въглероден диоксид. И голяма част от тях дължат на необходимото използване на калций, който обикновено се получава чрез изгаряне на варовик. Това припомнят още университетските учени.

„Силно се надяваме, че през следващите десетилетия неутрално въглеродният калциев карбонатен бетон ще се превърне в основния тип бетон и ще бъде едно от решенията за изменението на климата“, казва проф. Ногучи.

 

Източник: 1kam1.com