Изберете страница

Природата не е само източник на ресурси, но и вдъхновение за иновации. Там енергията не се губи, а се преобразува, формата следва функцията, а екосистемите са пример как сградите и градовете могат да се управляват интелигентно и екологосъобразно.

За 14-та поредна година Виа Експо организира от 16-ти до 18-ти април 2019 г. в София  ЕЕ & ВЕSmart Cities – първото и единственото у нас бизнес събитие във формат изложение – конференция, посветено на устойчивата енергия и интелигентните градове. Намаляването на цената на чистите технологии и тяхното постоянно усъвършенстване пораждат значим интерес от страна на бизнеса, общините и домакинствата за инвестиции и постигане на по-голяма рентабилност, ресурсна ефективност и конкурентоспособност. Допълнителен стимул за България са и целите на  ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Предвид ръста на цените на електричеството и климатичните промени, днес повече от всякога е важно да се съкрати времето, за което новостите достигат своята пазарна реализация. Изложението предоставя уникална възможност на фирмите, работещи в съответните области да разширят пазара си и да обменят ценен опит, получат актуална информация чрез обратна връзка.

Защо да участвате?

Ще представите по най-ефективния начин Вашите продукти и услуги;

Ще осъществите нови контакти с потенциални клиенти – представители на различни индустрии и общини, дистрибутори;

Ние ще Ви съдействаме да промотирате Вашите продукти не само преди и по време на изложението, но и до края на 2019 г., популяризирайки ползите от тяхното прилагане в практиката.

Заявете участие до 1 ноември и ще получите: 

Видимо място в изложбената зала;

Отстъпка от цената;

Допълнителна реклама;

Какво правим за Вашето успешно участие?

Таргетирани мейлинги до потенциални клиенти от Югоизточна Европа;

Публикации, интервюта и новини за фирмата Ви на сайта на събитието;

Активно присъствие в социалните мрежи и групите на изявата;

Участие в онлайн каталога – целогодишна връзка с потенциални клиенти;

Анонсиране на страните, в които търсите бизнес партньори.

Профил на изложителите

Енергийноефективно строителство: изолации, сгради с ниско потребление на енергия, ИТ за енергийна ефективност в сградите, Топло- и звукоизолационни материали и системи;  Eнергийна ефективност: когенерация, термопомпи, съоръжения и технологии за различни браншове, енергийно ефективно осветление, отопление, вентилация и климатизация, системи за енергиен мениджмънт, интелигентни мрежи, съхранение на енергия, е-мобилност

Възобновяема енергия: био-, соларна, геотермална, вятърна енергия и енергия от отпадъци

Интелигентни градове:  информационни системи за управление в сградите, устойчива градска мобилност и околна среда, ИКТ за интелигентни градове – облачни услуги, ГИС, IoT, връзка машина с машина (M2M) и др.

Целева аудитория: 

Мениджъри, инвеститори, експерти от различни сектори на индустрията, представители на общини, асоциаци и др.

Изданието през 2018

Изложители от: Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Испания, Италия, Литва, Полша, Турция, Холандия, Швеция;

За 9-та поредна година – Австрийски павилион със съдействието на ADVANTAGE AUSTRIA София;

3500 бизнес посетители от 15 държави;

Лектори и делегати от 18 държави.

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities    Статистика    Заявка за участие

Станете част от ЕЕ и ВЕИ, Smart Cities. Ако имате въпроси, свържете се с Виа Експо на 032/ 512 900, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com

Източник: Виа Експо