Изберете страница
Поради високите цени на енергията и лошата топлоизолация милиони хора в Европа често не могат да плащат сметките си за енергия.

Причината за това нерядко е високата консумация на енергия в по-старите сгради.​

Домакинствата с ниски доходи страдат особено много от настоящите цени, тъй като сграда с лоша изолация се нуждае от до десет пъти повече топлина, отколкото добре изолирана къща. Така в Германия сградите представляват около 35% от потреблението на енергия, което съответства на емисии от около 120 милиона тона CO2 годишно. Тези емисии ще трябва да бъдат намалени с повече от 40%, за да се постигнат целите за опазване на климата до 2030 г.

Топлоизолацията се е превърнала в незаменима част както от съществуващите, така и от новите сгради.

Класическите ETICS обаче имат недостатъка на загубите на пространство и възможните топлинни мостове в екстериора или интериора на съществуващи сгради в контекста на ремонтни дейности.

С помощта на иновативни изолационни материали, като например вакуумни изолационни панели (ВИП), загубите се намаляват до минимум, като същевременно се гарантира устойчиво производство, дълготрайност и лесна обработка. Резултатът: повече свобода на действие, особено при проектирането на фасади или в интериора.

Продуктите, базирани на вакуумни изолационни панели, предлагат висок изолационен ефект, изключително намалена дебелина на изолацията и модулен дизайн за различни размери и форми.

Те са особено изгодни, когато има малко място за изолация.

Външната изолация на сградната обвивка с ВИП може да бъде изпълнена по много начини. Както и да предложи алтернатива на изолацията с конвенционални изолационни материали. Тя спестява място и повишива ефикасността по отношение на климата в помещенията.

Единственото, което трябва да се има предвид, е, че мерките за изолация винаги трябва да се разглеждат в контекста на цялостната енергийна концепция и трябва да бъдат съгласувани помежду си. Други области на приложение на ВИП са изолацията на балкони, тераси и плоски покриви. При санирането на сгради те допринасят и за изпълнението на изискванията на Закона за енергията в сградите (GEG). Тъй като VIP имат образцови изолационни характеристики дори при малки дебелини на материала, външният вид на фасадата се запазва в голяма степен.

 

Източник: stroiteli.bg