Изберете страница

Изпълнителят директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) и председател на секция „Изолации“ към Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Йордан Николов бе гост на поредното издание на рубриката „Код Строител“.

 

Предаването се реализира съвместно от КСБ, вестник „Строител“ и Радио София на БНР. Във фокуса на разговора му с водещата Анелия Торошанова бяха какви са задачите на секция „Изолации“, бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) и други актуални въпроси, касаещи сектор „Строителство“.

„Създаването на секцията беше следствие на политиката на КСБ за разделяне на различните направления на дейност на организацията, така че всяко да решава конкретни въпроси в своята област – свързани с нормативната база, квалификационните степени и обученията на служителите на фирмите“, обясни инж. Николов. „КСБ е организация, обединяваща строителни фирми във всички видове дейности. На централно ниво не може да се обърне достатъчно внимание на многобройните въпроси от секционен интерес и затова беше взето решение да е създадат структури, обхващащи различните направления“, допълни той.

След това инж. Йордан Николов представи дейността на БАИС и очерта приоритетите на асоциацията.

„БАИС е организация с традиции. Обединява компании и субекти, които се занимават с изолации по цялата вертикала на процеса, тоест производство, търговия, монтаж, контрол и приемане.

Целите на секция „Изолации“ не се различават съществено от тези на БАИС. Разликата е, че тези на асоциацията обхващат един по-широк аспект – проектиране, стандартизация, норми“, посочи инженерът.

Водещата Анелия Торошанова попита инж. Николов:

Как е създадена Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)?

„Аз съм сред учредителите на БАИС. Два мандата бях председател на Управителния съвет. Идеята за учредяването на организацията се роди на базата на това, че когато един бизнес се намира в хаотично състояние, никой няма полза от него – най-малко крайният потребител. Целта беше регулацията на сектора, да има правила. С времето фирмите от бранша осъз­на­ха, че е по-добре да решават заедно общите си проблеми. Вероятно като конкуренти никога няма да сме на едно и също мнение по всички въпроси, но има и такива, от които всички еднакво изпитваме затруднения. Насочихме съвместните си усилия върху тях. Това се оказа правилен ход и през годините се видя, че нещата се получават“, разказа изп. директор на БАИС.

Разговорът продължи с

ролята на изолациите в целия строителен процес.

„Значението им е съществено, дори едно от най-важните. Първото, което е построил човекът е покривът – а той е хидроизолация. Изолациите са предназначени да защитят сградите от външните атмосферни влияния, което е и смисълът да има сгради. Затова те са сериозна част от строителния процес“, обясни инж. Николов.

В предаването „Код Строител“ стана въпрос и за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. „Аз не мога да оценя НПМЕЕЖС по друг начин освен положително. Тя беше полезна и за изпълнителите – строителните фирми, и за производителите и доставчиците на материали. Програмата беше сериозно предизвикателство за всички тях, но осигури много работа. Даде възможност за развитието и на съществуващи компании, и на нови фирми.

НПМЕЕЖС показа, че с внедряването на мерки за енергийна ефективност крайният потребител получава по-високо качество на живот.

Водещата постави въпроса за качеството на санираните сгради. Според инж. Йордан Николов то е различно – има обекти, които са изпълнени по-добре, а при други не са постигнати максимални резултати. „Това е свързано с цялостния процес на управление на проектирането и строителството. Проблемите са много и ние от БАИС непрекъснато ги поставяме. За мен една от причините да не се постигне навсякъде отлично качество е, че не се проектира както трябва. Без подробен проект, който да дава точни указания и детайли на изпълнителя, не може да очакваме висок резултат. Предстои още много работа по отношение на нормативната база, за да се даде възможност и да се изисква необходимото проектиране“. По думите му друг проблем е подготовката на кадри, който също е много сериозен. „Загубихме доста хора, които заминаха в чужбина“, добави той.

По отношение на

продължаването на ­НПМЕЕЖС

инж. Йорданов посочи, че в трябва да се търсят начини програмата за енергийна ефективност да не спира. Да се намерят най-правилните подходи на базата на опита, който се натрупа, за да може голям процент от сградите в България да отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. „Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува много подробен анализ, който показва, че има над 700 хил. сгради у нас, които трябва да се санират. Този процес трябва да обхване не само жилищните сгради. Не може да очакваме, че обществените здания, хотели, болници, търговски центрове, складове, индустриални сгради могат да останат извън него. Нашето становище е, че за да се определи необходимият ресурс, трябва да се направи паспортизация на сградите, за да се оцени подробно тяхното състояние. Да се набележат сградите, които най-много се нуждаят от саниране, и тогава да се изготви нова стратегия, каквато всъщност в момента се разработва, да са ясни конкретните мероприятия и стимули. Има много неща, които трябва да се обсъдят, да се решат редица проблеми в нормативната база – като Закона за управление на етажната собственост, който показа изключително много недостатъци по време на реализацията на НПМЕЕЖС, както и нормите за проектиране на изолационните работи и т.н.“, категоричен бе председателят на секция „Изолации“.

Беше засегната и темата за Зелената сделка на Европейската комисия и какви ще са предизвикателствата у нас.

„Зеленият пакт е нещо ново. За момента нямаме конкретните измерения, облечени в европейски документи и директиви. Но посоката е ясна – трябва да се върви към намаляване на въглеродните емисии, да се направи оценка на целия въглероден отпечатък. Вероятно ще се наложи нормативната база и съответните технически изисквания да бъдат променени. Най-важното е подходът, който ще се избере, да бъде рационален и да определим, кое е най-ефективно и полезно както за държавата, така и за света“, коментира той.

На финала инж. Йордан Николов разказа какви ще са приоритетите на секция „Изолации“ към КСБ до края на годината. Той сподели, че основните задачи ще са свързани с инициативата на КСБ за връщане на правилника за изпълнение и приемане на СМР. „Оказа се, че след отмяната на ПИПСМР преди години се усети липсата на критерии, по които да се оценява качеството на извършените строителни дейности. В тази връзка КСБ инициира обновяването на правилника, който ще бъде въвеждан поетапно в различните направления на сектора. Секция „Изолации“ заедно с БАИС пое ангажимент да изготви документи в това направление изолации и да ги предложи на КСБ за утвърждаване“, завърши инж. Николов.

Източник: Вестник “Строител”