Изберете страница

                                                   Обмяната на опит включва общини от България, Гърция и Чехия

 
Енергийни експерти от България, Гърция и Чехия обсъдиха в Бургас бъдещето на енергийните кооперативи и възможностите за сътрудничество на местните власти с бизнеса и НПО-сектора.

Срещата бе по инициатива на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, opгaнизaция, aнгaжиpaнa с oбщинcĸoтo eнepгийнo плaниpaнe у нас. ЕнЕфект консултира и подкрепя общината в морския град за създаването на енергиен кооператив в Индустриален и логистичен парк – Бургас.

Концепцията за енергийните кооперативи (производители, но и консуматори на енергия) се основава на убеждението, че преходът към едновременно справедливо и екологосъобразно производство на енергия предполага управлението на възобновяемата енергия да премине в ръцете на общностите. Моделът е зададен от Директива 2018/2001 на  Европейския съюз, която поощрява малките производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) при сдружаването им.

Бъдещето на европейската енергетика са именно по-малките мощности като покривни инсталации и други ВЕИ, но по-равномерно разпределени на територията на съответната страна.

Този подход е път към производство на по-евтина, при това зелена енергия, както и към подобряване на енергийната сигурност. В Европа има повече от 3500 енергийни общности, които произвеждат, потребяват и продават електроенергия. Водещите страни са Германия, Дания и Нидерландия. Само две години след транспонирането на директивата в съседна Гърция са създадени над 900 енергийни кооператива. България закъснява с транспонирането на Директивата, като са необходими бързи действия за наваксване на закъснението и прилагане на добрите практики в ЕС.

„Проектът в Бургас е чудесен пример за възможните ползи от публично-частното партньорство в контекста на енергийните кооперативи, като първоначалният финансов анализ е повече от обещаващ най-вече поради взаимно допълващите се режими на производство и потребление на енергия. Но той също така показва колко е важно да се инвестира в предпроектни проучвания, защото именно на креативността на авторите на анализа дължим идентифицирането на тези възможности независимо от всички нормативни неуредици и административни бариери“, изтъкна Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.

Примерите в Чешката република са много сходни според Иржи Карасек, директор на научно-изследователските дейности в реномирания енергиен мозъчен тръст SEVEn в Прага.

„Ние също започваме от инициативата на общината и в момента в Прага реализираме сходни като организация проекти. Но все повече общините осъзнават, че е важно да включват гражданите в подобни проекти“, посочи той.

Това мнение се споделя и от Алис Коровеси, изпълнителен директор на INZEB (Атина) и мениджър на първия изцяло женски енергиен кооператив в Гърция. „Примерът в България е много добър, защото демонстрира мащаб и дългосрочен ангажимент“, коментира тя. „Не трябва да забравяме обаче, че има и други варианти, в които гражданите са основната движеща сила. Именно на тях разчитаме да ни помогнат в борбата с енергийната бедност и за справянето с енергийните кризи“.

С тези успешни примери общините Бургас, Добрич и София ще имат възможност да се запознаят на работно посещение в Солун на 30-и септември, а преди това, на 26-27 септември, енергийните експерти от Гърция и Чехия ще бъдат гости на следващата, шеста поред кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, организирана от ЕнЕфект с подкрепата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Камарата на строителите в България, Националния доверителен екофонд и др.

 

Източник: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект