Изберете страница

Сигурни и ефективни обърнати покриви с Austrotherm XPS

 

Обърнатият покрив е вид плосък покрив, при който, за разлика от класическия топъл покрив, топлоизолацията се полага върху хидроизолацията. Такава конструкция става възможна едва с разработването на топлоизолационни материали с максимално затворена клетъчна структура, които на практика не поемат вода. Покривните конструкции от този тип се отличават с лесно изпълнение, сигурност, дълготрайност и ефективност.

От решаващо значение за дълготрайността на един плосък покрив е оптималното взаимодействие на функциите на отделните елементи. Здравата и устойчива хидроизолация предпазва носещата конструкция от атмосферни влияния и влага. Това обаче е възможно едва тогава, когато самата тя е защитена от екстремно високи или ниски температури. Топлоизолационните плочи Austrotherm XPS, и положените над тях защитни пластове, гарантират, че за разлика от традиционните топли покриви, върху хидроизолационния слой няма да има практически никакви неблагоприятни температурни влияния, както и механични въздействия.

Обърнатите покриви са доказали своите предимства с годините. Лесното изпълнение и дългият живот на тази покривна конструкция, изпълнена с екструдиран полистирен от Austrotherm, имат и положителен икономически ефект. Отличните топлоизолационни качества на Austrotherm XPS позволяват използването на по-тънки изолационни плочи в сравнение с други изолационни материали. Освен това те спомагат за намаляване на разходите за отопление, което дава положително отражение и върху околната среда. Това е от особено значение, тъй като покривите са тази част от сградната обвивка, през която настъпват най-големите топлинни загуби.

Разновидности на обърнатия покрив

Обърнатият плосък покрив може да се изпълнява по различни начини, с различни крайни покрития, в зависимост от желаното предназначение и функционалност. Той осигурява на сградата допълнителна използваема площ под формата на тераса, паркинг или градина за отмора.

Обърнат покрив, покрит с чакъл

Най-лесният за изпълнение обърнат плосък покрив е този, покрит с чакъл. Той е отлично решение в случаите когато не се предвижда използваемост на покрива, а само достъп с цел контрол и поддръжка. Върху устойчивите на влага и неблагоприятни атмосферни въздействия изолационни плочи Austrotherm XPS се поставят филтрираща мембрана и минимум 5 см дебел слой посипка с чакъл. Благодарение на тях покривът е отлично топлоизолиран, механично и UV-защитен.

 

1 Посипка с чакъл (16/32)
2 Филтрираща/защитна мембрана (напр. геотекстил) 
3 Austrotherm XPS TOP 30 SF 
4 Покривна хидроизолационна мембрана
5 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

Покрив – тераса

Покривът-тераса е една от най-предпочитаните форми на обърнат покрив, която се използва за оползотворяване на покривните пространства над сгради, сутерени, еркери и др. Като крайно покритие могат да бъдат използвани различни видове плочи – бетонни, керамични и др., в зависимост от индивидуалните предпочитания за оформление. Те се полагат върху изравнителен слой от чакъл или върху специални носачи. 

1 Крайно покритие – бетонни плочи
2 Дистанционери
3 Филтрираща/защитна мембрана (напр. геотекстил)
4 Austrotherm XPS TOP 30 SF
   Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF  
5 Покривна хидроизолационна мембрана
6 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

 

 

 

1 Крайно покритие – бетонни плочи
2 Изравнителен слой (чакъл 2/8, ≥ 4 cm)
3 Филтрираща/защитна мембрана (напр. геотекстил)
4 Austrotherm XPS TOP 30 SF
   Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF  
5 Покривна хидроизолационна мембрана
6 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

Покрив – паркинг 

Този начин на изпълнение на обърнатия покрив е устойчив на високи натоварвания и намира приложение навсякъде където трябва да се осигурят паркоместа и проходимост за пътни и товарни превозни средства. В тези случаи се препоръчва използването на изключително устойчивите на натиск изолационни плочи Austrotherm XPS TOP 50 или Austrotherm XPS TOP 70, които притежават допустимо натоварване на натиск от до 25 t/m2. Крайната настилката може да бъде от павета, бетонни плочи, армиран бетон и др.

 

1 Крайна пътна настилка
2 Разделителен слой
3 Дренажен слой (чакъл)
4 Филтрираща/защитна мембрана
5 Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF 
6 Покривна хидроизолационна мембрана
7 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

Зелен покрив

Зелените покриви са модерно решение, удовлетворяващо потребността на хората от близост с природата и по-високо качество на живот в градската среда. В условията на високо урбанизирано, гъсто жилищно и индустриално застрояване, зелените покриви създават ново жизнено пространство за растенията. Сигурна основа за тяхното изграждане са модерните покривни конструкции, като обърнатият покрив с топлоизолационни плочи Austrotherm XPS.

Обърнат покрив с екстензивно озеленяване

При екстензивното озеленяване се използват многогодишни растения, които до голяма степен се поддържат и развиват сами. Те не се нуждаят от специални грижи, не изискват напояване или подрязване, а единствено правилно засаждане.

Обърнат покрив с интензивно озеленяване

При интензивното озеленяване се оформят тревни площи и кътове с различни видове дървета и храсти. От гледна точка на разнообразните възможности за използване и оформление, това озеленяване се доближава до зелените площи на земята. Използваните растения трябва да се поливат и да се поддържат, което налага изграждането на дренажен слой (например филтриращ слой чакъл).

 

1 Вегетационен слой
2 Разделителен слой
3 Дренажен слой (чакъл 2/8 до 16/32)
4 Филтрираща/защитна мембрана
5 Austrotherm XPS TOP 30 SF
   Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF
6 Хидроизолационна и противокоренова мембрана
7 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

Източник: АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД