Изберете страница

Предимства на топлоизолационните плочи при изолирането на покриви

Въпреки, че сме наясно с предимствата, които топлоизолирането гарантира, често забравяме да се замислим за това колко всъщност е важно да защитим не само стените, но и покрива на сградите. Редица изследвания показват красноречивата значимост на покривната топлоизолация и приносът ѝ в превенцията на загубата на енергия. Според изследователски и консултантски центрове по зелено строителство и енергийна ефективност като Energy Saving Trust и GreenAge, Великобритания, 25% от генерираната енергия за отопление и охлаждане на сградите се губи през покрива. Your Home, консултантска организация за зелено строителство към Австралийското правителство посочва дори по-високи стойности – до 45%, в зависимост от типа строителство. Въпреки разликите в посочените цифри, от всичко това става ясно едно – неизолираният покрив може да бъде причина за значителни загуби на енергия. Поради тази причина, собствениците на сгради, които решат да се заемат с топлоизолирането на покривните площи биха могли да редуцират сметките си с над четвърт.

Особеностите на покривното топлоизолиране в жилищното и обществено строителство

В практиката най-често се срещат два типа проекти за топлоизолиране на покривни конструкции – изграждане на покрив ново строителство и топлоизолиране на съществуващ покрив. Всеки един от тях се характеризира с индивидуални особености и специфики, с които изпълнителите трябва да се справят.

Топлоизолиране на съществуващи покриви

Плоският тип покриви е най-разпространеният в жилищното и обществено строителство. При топлоизолиране на вече изградени плоски покриви, системата най-често включва стандартни компоненти.  Например пароизолационна мембрана, топлоизолационен слой, хидроизолация и финишно покритие (ако се предвижда такова). Най-важният момент при изграждането на подобен тип система е придаването на наклон за оттичане на водата. В случай, че тази стъпка не бъде изпълнена, както подобава, се създават предпоставки за редица експлоатационни проблеми. Получава се натрупване на вода в определени участъци от покрива, просмукване в конструкцията с течение на времето, компрометиране на долните помещения, увреждане на строителните елементи и др.

За преодоляването на този проблем, най-често се прибягва до комбинирана работа с обикновени топлоизолационни плочи и такива с наклон.

Изграждане на нови покриви

Процесът по топлоизолиране играе фундаментална роля при изграждането на нови покриви. Наред с добре познатите предимства, това се дължи и на факта, че позволява значително олекотяване на конструкцията. Пести нуждата от изграждане на масивни бетонни покривни плочи. Така, топлоизолационните материали значително допринасят и за пестенето на средства в процеса на изграждане на покрива.

Но тук идва въпросът какви материали да изберем за топлоизолирането на покривните площи? Перфектното решение за един покрив съчетава в себе си редица изисквания. Например умело съчетание с останалите материали (хидроизолационни и пароизолационни мембрани, лепила), устойчивост на стареене и гниене. Необходима е структурна стабилност, без риск от свиване и разширяване на материала. Нужна е издръжливост на всякакъв тип натоварвания, в т.ч. човекопоток, механичен натиск, удари и напрежения и др. Наред с това, топлоизолационните плочи трябва да са пожароустойчиви. С високи R стойности (термично съпротивление) и резистентни на влиянието на вода и остатъчна влага.

Топлоизолационни плочи за покрив с наклон от МАРИСАН

Системата от топлоизолационни плочи за покрив с наклон на МАРИСАН включва в себе си материали от доказаните серии TERMOFLEX® и TERAPOR®. Работата с тях гарантира редица предимства за комфортната експлоатация на сградата, между които:

Пестене на енергия и редуциране размера на сметките

Както отбелязахме, топлоизолирането на покрива е основна стъпка в постигането на по-добро ниво на енергийна ефективност на една сграда. Спомага за пестенето на над 25% от разходите за отопление и охлаждане. Топлоизолационните плочи с наклон на МАРИСАН могат да бъдат изработени от няколко вида материали – TERMOFLEX® EPS W-40 NG (EPS 250; λ = 0.031), TERMOFLEX® EPS W-35 NG (EPS 200; λ = 0.031) и TERAPOR® EPS NP-35 NG (EPS 150; λ = 0.028). За максимален топлоизолационен ефект, продуктите се предлагат като комбинация от клиновидно изрязани плочи с наклон и стандартни без наклон. По този начин, те могат да бъдат разпределени равномерно, без застъпване на фугите между тях. Така се гарантира изкореняване на риска от образуване на термо мостове в покривната конструкция.

Редица изследвания, между които анализи на изследователската група BRE, Великобритания и на водещи преподаватели от Университета в Дълбин, Ирландия сочат, че между 20% и 40% от топлинните загуби в дома се дължат на топлинни мостове. Този процент е толкова значим, че в редица случаи може дори да превъзхожда приноса на соларните панели в генерирането на енергия. Умелото разположение на топлоизолационните плочи спомага за избягване на потенциалната опасност от образуване на термо мост в конструкцията.

Свободно оттичане на вода

Инсталирането на топлоизолационни плочи с наклон не само гарантира подобряването на енергийната ефективност на сградата. То спомага за установяване на пълен контрол над оттичането на водата и кондензационната влага. Това е от особена важност, тъй като добрият дренаж на един покрив значително удължава периода на неговата експлоатация.

Експертните анализи посочват, че по една добре изградена покривна конструкция не трябва да има помен от вода до 48 часа след валеж. Благодарение на плавният, безшевен наклон, образуван от топлоизолационните плочи на МАРИСАН, покривът получава нужната денивелация за свободното оттичане и насочване на водата към елементите от дренажната система. Топлоизолационните плочи ТЕРМОФЛЕКС® EPS NG и ТЕРАПОР® EPS NG са предварително изработени с нужния наклон, за да не се налага на изпълнителите на обекта да режат и напасват допълнително. По този начин се пестят време и усилия, редуцира се отпадният материал и се гарантира перфектно точният и производствено проектиран наклон на покрива.

Устойчиви на стареене и свиване

Изследвания съветват топлоизолационните плочи, използвани в практиката, да бъдат не по-големи от 1.20 х 1.20 м, за да се редуцира рискът от пукнатини. С течение на времето, под влияние на температурните цикли, някои материали стават податливи на разширения и свивания. Могат да се изменят и никога да не успеят да възвърнат първоначалната си форма. Резултатът от това е образуване на разстояния между отделните елементи. А възникването на подобен тип „пробойни“ в топлоизолационния слой крие редица рискове. Според националната лаборатория в Oakridge, дори образуването на малки фуги с размери от 2.5 см от двете страни на плочите, може да доведе до 10 – 15% по-ниска ефективност на топлоизолацията. Добавяйки към това и очаквания спад в нейната ефективност вследствие на дългата експлоатация и стареенето на материалите, то проблемите стават значителни.  Но това не е всичко – движенията в топлоизолационния слой обикновено предизвикват и движения в мембраните, прикрепени към него, подлагайки ги на допълнително напрежение. При райони с резки температурни промени и агресивни атмосферни условия, това напрежение може да се окаже пагубно за стабилността на материалите.

Всички тези проблеми могат да бъдат спестени при работа със структурно стабилни материали, устойчиви на линейни свивания и разширения. Топлоизолационните плочи ТЕРМОФЛЕКС® EPS NG и ТЕРАПОР® EPS NG запазват своята геометрия и перфектно състояние през периода на цялата експлоатация. Материалът изкоренява риска от стареене и компрометиране на топлоизолационния слой. Благодарение на което години след завършването на покрива, топлоизолационната система запазва своята ефективност.

Екологично неутрален материал, който не гние и не се разпада

Топлоизолационните плочи са направени от екологично неутрален материал. Той не съдържа примеси от типа на HFKW, HFCKW и HBCD. Това са химични съединения, често срещани в някои видове експандиран и екструдиран полистирен. Те са доказано опасни за човешкото здраве, пожаробезопасността на конструкцията, озоновия слой и природата като цяло.

Продуктите в серията са устойчиви на негативното влияние на водата и остатъчната влага. Това допринася и за тяхната резистентност към съпътстващите негативни последици като поява на мухъл и вредни микроорганизми. Допринася и за устойчивото поведение на топлоизолационните плочи в периода на експлоатация на покривната конструкция. Изкоренява се риска от възникване на процеси по гниене и увреждане на общото им състояние.

Благодарение на това, топлоизолационните плочи запазват своята надеждност и професионални топлоизолационни характеристики през целия период на експлоатация на покрива.

Персонализирани според изискванията на всеки проект

Топлоизолационните плочи на МАРИСАН се предлагат с няколко възможности за наклон – 1.5%, 2%, 3%, 5% и 12%. Това предоставя възможност на изпълнителите на проекта да комбинират плочите с всякакъв тип материали (за покриви с лек или по-стръмен наклон) за оформяне на цялостна покривна система.

За тези, които се нуждаят от изработката на плочи според индивидуалните изисквания на техните проекти, МАРИСАН предлага и възможност за производство на продукти по поръчка. 

Топлоизолационните плочи се характеризират с перфектна геометрия и форма. Те спомагат за безпроблемното им напасване един към друг, директно на обекта. Те се произвеждат с равномерен и стъпаловиден наклон. Подходящи са за всякакъв тип проекти, без значение от големината на обекта. За да се улесни процеса на работа, продуктите са придружени с лесни и разбираеми схеми за монтаж на отделните елементи.

Топлоизолационните плочи са създадени след експертен анализ на всички възлови задачи и характеристики на една покривна конструкция. От постигането на висока енергийна ефективност, посредством превенция срещу образуването на термо мостове, през свободното отвеждане на водни пари извън конструкцията и минимизиране риска от конденз, до ефективен дренаж и оттичане на водата от покривната конструкция.

Източник: МАРИСАН И КОЛЕВ АД