Изберете страница

През изминалата година Технопанел  достави панели за един от най-големите обекти в района на гр. Разлог – с. Дагоново, общ. Белица.

Обектът е направен със средства по европейска програма за развитие на селските райони и представлява предприятие за преработка на плодове. Застроената площ е приблизително 7000 кв.м., като има около 3000 кв.м. хладилни помещения и камери за шоково замразяване с дебелина на панелите 200 мм. Разхождайки се в помещенията дори все още без да работи климатичната инсталация и компресори се усеща прохлада на фона на горещите температури навън, което само по себе си доказва качествата на сандвич панелите за изграждане на обекти с различно предназначение, които целят да поддържат добър микроклимат в помещенията с ниски енергийни разходи.

Сандвич панелите, производство на Технопанел, са изработени от висококачествени материали и посредством модерна производствена технология, които им осигуряват отлични физико-механични свойства. Поради това сандвич панелите имат широк спектър на приложение. Важно предимство, произтичащо от високата им якост е намаляването на носещите елементи (столици, стенни водачи), което води до спестяване на материали от носещата конструкция и естественото съкращаване на времето за монтаж.

За изграждането на обекта са използвани хладилни сандвич панели Frigopanel от серията  TFACE Т. В зависимост от дебелината си, те се делят на панели за хладилни камери с положителна температура и панели за хладилни камери с отрицателна температура.

Това са самоносещи панели с изолация от пенополиуретан. Това дава следните предимства на изпълнението: ниска топлопропускливост; водонеабсорбираща повърхност; ниско тегло; приятен естетически вид; дълготрайност, лесен и бърз монтаж.

Източник: “ТЕХНОПАНЕЛ” ЕАД