Изберете страница

Тест

Мениджмънт на подизпълнителската фирма

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.

Всеки верен отговор Ви носи 1 точка.
Максималният брой точки е 20.
Време на работа – 30 минути.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Отличен 19-20 точки
Много добър 16-18 точки
Добър 13-15 точки
Среден 10-12 точки
Слаб 0-9 точки