Изберете страница

През последните години строителният сектор претърпява радикална промяна. Поглеждайки няколко години назад, постигнатият напредък е очевиден.

Цялата индустрия е изправена пред все по-големи предизвикателства, особено по отношение на разходите, устойчивостта на сградите и управлението на проекти и най-вече по отношение на качеството на строителството и процесите.

Солидни и конкурентни резултати могат да бъдат постигнати чрез въвеждане на ефективни стратегии и технически иновации. Те позволяват подобрения по отношение на качеството на начина на работа. Дигиталните технологии със сигурност ще допринесат за революция в строителната индустрия през 2020 г.

Ето някои тенденции в строителните технологии, които трябва да наблюдавате през 2020 г. според строителните експерти.

 

BIM ще продължи да расте

BIM е без съмнение една от най-добрите технологични тенденции в строителния сектор и през 2020 г., предлагайки отворена екосистема за данни. BIM технологията може да бъде катализатор за фундаментална промяна в начина, по който мислим, проектираме, разработваме и управляваме строителен проект. Има много различни нива на програмиране, активирани чрез BIM. 4D и 5D BIM са два много представителни примера.

Най-общо казано, BIM ще осигури по-голяма точност в процеса на изграждане. Ще позволи обмен на важна информация за проекта между много заинтересовани страни. Освен това се очаква нейното развитие да направи строителните проекти по-продуктивни и рентабилни, като включва революционни мерки за устойчивост и безопасност.

 
Възникващи технологии в строителството: виртуална реалност и добавена реалност

Дигиталната революция, извършена с развитието на BIM моделиране, може да бъде допълнително подобрена чрез добавена реалност и виртуална реалност.

Технологиите на усъвършенствана, виртуална и добавена реалност помагат за сливането на цифровите и физическите светове около нас. Това става както чрез сензорно припокриване, така и чрез въвеждане на цифрови елементи в заобикалящата ни среда или създаване на виртуални светове.

Виртуална реалност (VR)

Тя се използва от няколко години (например игрите), но  започна да се разпространява в строителния сектор през последните 2-3 години с нови приложения.

Този симулиран опит позволява на дизайнерите, компаниите и клиентите да експериментират от първо лице и да получат по-точна оценка на проекта. Той помага да се осигури цифрова визуализация на реалния свят с добавени данни за подобряване на навигационното изживяване. По този начин може да се прави 360-градусова визия на проекта.

Всъщност виртуалната реалност (VR) възпроизвежда реалния свят в дигитална среда, използвайки снимки, изображения, 360° видеоклипове. Новите цифрови технологии позволяват навигацията във фотореалистични среди. Също така позволяват да взаимодействате с обекти в реално време.

Въпреки, че виртуалната реалност е тенденция от последните няколко години, която през 2020 г. ще стане много популярна в строителния сектор. Реалната нововъзникваща тенденция тази година ще бъде добавената реалност благодарение на приложенията и предимствата, които носи.

Добавена реалност (AR)

Позволява припокриването на цифрова информация за реалната среда чрез използване на 3D очила, смартфони и таблети. Благодарение на взаимодействието между снимки и видеоклипове от реалната среда с 3D модели, е възможно да се „допълнят“ изображения с още подробности и информация (информационни листове, подробности за конструкцията, информация за материали, цени, примери за реални приложения и т.н.).

Възможността за интегриране на съществуващи процеси и системи в единна, напълно свързана платформа може да подобри начина им на работа. По този начин многото софтуерни решения, приети за различни специфични функции и дейности по време на строителен проект, могат лесно да бъдат комбинирани на едно място.

Използването на цифрови инструменти улеснява събирането на ценна информация. Така се свеждат до минимум закъсненията, скоростта на преработка и грешките в комуникацията между строителната площадка и главния офис.

Източник: stroiteli.bg