Изберете страница
Между 26 – 27.10. 2023 г. в Брюксел се състоя европейска среща за обмен по проекта Build Up Skills – Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите. 

От името на БАИС присъства изпълнителния директор на асоциацията инж. Йордан Николов.

По време на срещата имаше различни сесии, свързани с естеството и достиганите до момента резултати от проекта. Инж. Николов участва в сесията, която акцентира върху недостига на работната сила и уменията на работниците в енергийно ефективния сектор. Втората сесия беше свързана с резултатите от страните, участващи в пътната карта LIFE CET.

На събитието бяха представени и изводи от проекта по системата CORDIS, която показва постигнатите резултати от научните изследвания и иновациите на ЕС в сферата на енергийната ефективност. Основните разгледани теми бяха:

  • Работниците, обучени по BIM (Buldinh Information Modeling), допринасят за по-добри сгради с почти нулево потребление на енергия.
  • Повишаване на квалификацията в енергийния сектор в шест държави от ЕС.
  • Обучение на експерти в областта на енергийно ефективното строителство.
  • Увеличаване на “зелената” заетост в испанската строителна индустрия.
  • Платформа за електронно обучение осигурява умения за екологично строителство в Чехия и Словакия.
  • Насърчаване на уменията, необходими за реализиране на потенциала на термопомпите.
  • Подобряване и стандартизиране на уменията за енергийно ефективни сгради.
  • Крачка напред за енергийно ефективните сгради.
  • Повишаване на квалификацията в областта на енергийно ефективното строителство в Северна Македония.
  • Как може да се използват чуждестранните умения за изграждане на енергийно ефективни сгради.

 

Източник: БАИС