Изберете страница
Съмнителен стиропор влаган в санираните високи блокове

Над 2/3 от високите жилищни блокове, ремонтирани по Програмата за енергийна ефективност, са санирани със стиропор. Масово се използват материали от Румъния, които при тестове са показали по-ниски противопожарни качества, отколкото декларира производителят.

Заради съмненията за качествата на материалите вече тече проверка на топлоизолациите на всички високи блокове по програмата за саниране.

Топлоизолационните материали се делят на класове. Клас А1 и А2 са негорими и не разпространяват пламъците при пожар. Такава е минералната вата. Клас В са трудногорими, не поддържат горенето. Класовете D, E и F доказано горят.

Съмнителен стиропор влаган в санираните високи блокове

Проверка на бTV, която е медиен партньор на БАИС по случая, показа, че в 70 на сто от блоковете, високи над 28 метра, по държавната програмата е използван EPS (ипиес) на румънските фирми, по-познат ни като стиропор. Според експлоатационните декларации, представени в общините те са от клас B и C. Т.е. горят трудно.

Според професор Димитър Назърски, член на Управителния съвет на БАИС, преподавател в Катедра по строителни материали и изолации в УАСГ, стиропорът гори и има най-ниските противопожарни качества.

Съмнителен стиропор влаган в санираните високи блокове

Агенцията по техническия надзор беше сезирана от Българската асоциация по изолации в строителството още през 2016 г. Партиди от материалите са изследвани в независима италианска лаборатория. Резултатът – материалите отговарят на по-нискък клас от декларирания от фирмите.

Една от пробите дори се е оказала с по-ниски противопожарни качества, отколкото допуска законът за сградите над 28 метра.

Потърсихме фирмите производители. От едната все още чакаме отговор, другата, чиито материал е дал по-лош резултат – D, отговори писмено:
“Според докладите за определяне на класа на реакция на огън, разработени от Министерството на вътрешните работи на Румъния – до 16 юни тази година, нашите продукти EPS 80+ имат клас на реакция на огън B”
Предстои да бъдат изследвани всички продукти на румънската фирма.

Вижте репортажа на bTV тук.
Източник: bTV