Изберете страница

Съвети за енергийна ефективност

Спестяването на енергия става все по-актуална тема през последните години. От една страна, непрекъснато ни се казва, че световните ресурси трябва да се запазят и че трябва да дадем своя принос за спиране на климатичните промени. От друга страна, има значителен интерес да се спрат нарастващите разходи за енергия. Нещо по-вече, нагласата днес е че най-евтината енергия е енергията, която няма да бъде консумирана. Съществуват много начини едно домакинство да намали своята консумация на енергия, а в дългосрочен план това означава повече пари в джоба на потребителя. Това може да бъде направено без да окаже влияние върху качеството на нашия живот. Всъщност е съвсем обратното – една съвременна съдомиялна машина, например, се нуждае от значително по-малко енергия отколкото се използва при миенето на ръка.

Изданията са предоставени и изготвени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите на 02/9631071 или 0886386192