Изберете страница

Какво получаваме?

Някои от предимствата на сухото строителство спрямо конвенционалното са по-малкото сечение, по-бързото изграждане, по-високата технологичност. Гипсфазерната плоскост на Кнауф, която намира приложение в редица обекти по цял свят, притежава уникалната комбинация от конструктивно поведение и негоримост. Може да се използва за израждане на носещи елементи и в същото време да дава максимална безопасност при пожар.

 
Предизвикателствата са пред нас….

По-кратък срок на изпълнение, олекотяване на сградата, свобода на дизайна, по-добър микроклимат в помещението, повече използваема площ – много са желанията на клиента. Екипът на Кнауф България работи съгласно нуждите на потребителя и създава иновативни продукти, които да отговарят на всички предизвикателства и изисквания. Такава е гипсфазерна плоскост за фасадни стени, която е с допълнително импрегниране на повърхността. Vidiwall HI е устойчива на влага и атмосферни влияния. Тя е хомогенна гипсфазерна плоча, произведена съгласно EN 15283-2. Повърхностната абсорбция на вода отговаря на клас W1, класът по реакция на огън е A2 s1d0 съгласно EN 13501-1. Плочите Vidiwall HI се произвеждат с SK- кант и дебелина 12,5 и 15 mm. Визуално се различават по синия цвят на повърхността. Vidiwall HI са изпитани в системи за фасадни приложения съгл. ETAG 004. Плоскостите могат да останат изложени на атмосферни влияния 1 месец, без допълнителни защитни покрития.

Системата за външни стени Кнауф W333 представлява неносеща външна стена за сгради с бетонна или стоманена носеща конструкция. Влага се като структура между плочите на етажите, състои се от конструкция от метални профили, вътрешна двуслойна обшивка от гипскартонени плоскости, външна облицовка от Vidiwall HI плоскости, както и допълнителни изолационни и уплътняващи слоеве. Изпълнява се както в еднофaмилни къщи, така и в обществени и многофункционални сгради.

Детайл на стена W333

Някои примерни референтни обекти, изпълнени с външни стени W333 са: Диагностично-консултативен център 2 – гр. Русе, хотел Дипломат Плаза – гр. Луковит, офисна сграда на Енергопроект АД – гр. София, Хотел Мариот – гр. Скопие, сградата на Върховния административен съд – гр. София, Детска градина в кв.Световрачане – гр. София.

Хотел Мариот – гр. Скопие

Хотел Дипломат Плаза – гр. Луковит

Вижте видеото за монтаж на еднофамилна къща със стоманобетонна конструкция в с. Айдемир по система W333 тук.

За безплатна консултация с експерт на Кнауф се обадете на тел.: 0700 300 03.

 

Източник: КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД