Изберете страница

Публикувано на 13.02.2018 г.

Строителството с рязък скок през 2017

След като през 2016 ръстът на очакваното ново жилищно строителство в България се забави до умерени равнища, през 2017 отново се наблюдава рязко ускорение.

Това показват изчисления на Investor.bg на базата на данните на Националния статистически институт (НСИ).

С подобни темпове расте и започнатото ново жилищно строителство, като изключение са само двете водещи черноморски области – Варна и Бургас, където темповете се забавят.

Като цяло в България темповете на изграждане на административни сгради се забавят, но на т.нар. други сгради, в които попадат и индустриалните и логистични площи – един от „горещите“ сегменти на пазара на бизнес имоти в момента, също се увеличават.

Жилищното строителство остава концентрирано в столицата София и Пловдив, както и във Варна и Бургас, където е с по-малки обеми. Пловдив дори изпреварва София по някои показатели. Индустриалното строителство пък остава концентрирано в Пловдив, като се засилват темповете и във Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора и други големи градове на страната, сочат данните на НСИ.

Ще се строят повече жилищни сгради и жилища

За цялата 2017 издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 23,6% до общо 5 562 броя. При разрешителните за нови жилища темповете са още по-бързи – ръстът достига 37,5% на годишна база до 24 969 броя.

Разрешителните за строеж на други сгради се увеличават с 16,5% на годишна база до 5 460 броя. Същевременно само при административните сгради издадените разрешителни намаляват с 22% до 127 броя.

Започнатото ново строителство на жилищни сгради нараства с 23,2% на годишна база до 3 681 броя сгради. Жилищата в тях се увеличават със 17,5% до 14 684 броя.

При административните сгради отново има спад, но по-умерен – 5,86%, докато при другите сгради ръстът е силен – 45,4%.

Само през четвъртото тримесечие на 2017 местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 296 жилищни сгради със 7 327 жилища в тях, на 30 административни сгради/офиси и на 1 130 други сгради. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15,1%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 2,7%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава нарастване със 7,1%, а броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява със 7,5%.

В област Пловдив се строи повече, отколкото в столицата София

В София град през 2017 са издадени общо 827 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, което е с 19% повече спрямо 2016, показват изчисленията. При жилищата ръстът достига 33% до 8 716, а при другите сгради разрешителните се намаляват с 10,6% до 160 сгради.

Същевременно в Пловдив са издадени разрешителни за строеж на 843 жилищни сгради, което представлява увеличение с 32,5% на годишна база. Там обаче жилищата са по-просторни, защото броят им е значително по-малък, но увеличението на броя на издадените разрешителни достига 87%.

При другите сгради ръстът е 11,7% до 388, но при административните намалението е по-рязко – с 33% за годината.

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и жилища в морските области Варна и Бургас се увеличават далеч по-умерено за 2017. При другите сгради обаче има бум и увеличение от съответно над 2 пъти и 56,75%.

Подобни тенденции се отчитат и при започнатото ново строителство във всички сегменти – и жилища, и офис сгради, и други сгради. Единствено във Варна и Бургас има спад в жилищния сектор, но отново експлозивен ръст при другите сгради, подкрепени от индустриалното строителство, особено в Бургас, където значително се разширява и индустриалната зона на града.

Източник: http://www.bloombergtv.bg