Изберете страница

Публикувано на 21.06.2018 г.

Много области са без инсталации за рециклиране

Под половината от строителните отпадъци у нас се рециклират. Това обяви по време на тематична конференция в София доц. Румяна Захариева от УАСГ. По думите й през 2015 г. официалната статистика е отчела 53%, но експертът смята, че не са били обхванати всички законни места за депонирането им или инсталации за оползотворяването им.

„97% от влаганите в строителството материали подлежат на рециклиране“, обясни доц. Захариева. „Още преди 10 години в Холандия, Германия и Дания делът на повторното им използване е достигнал 93 на сто. У нас най-голям източник на отпадъци е пътният сектор – 33%, следвано индустрията – 26%, разрушаването на сгради – 23%, и с по 3% – жп инфраструктурата и битовите ремонти и новото строителство – 12%, като в последния случай става дума основно за земни маси“, уточни експертът. Според нея нелегалните сметища за строителни отпадъци са основно от малки строежи и битови ремонти.

Ползваме повторно под 50% от строителните отпадъци

По време на конференцията „Как да печелим от отпадъци“, стана ясно още, че най-често рециклирани строителни отпадъци се влагат при изграждането и ремонта на пътища. Причината е законовото изискване техният дял да е 8% от използваните в проекта. „За това и повечето пътно-строителни фирми вече имат собствени мобилни рециклатори, но те се използват само за техни нужди“, поясни доц. Захариева.

Големият проблем е, че в много области на страната Видин, Монтана, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Търговище, Силистра, Габрово, Перник, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали, Ямбол няма инсталации за рециклиране и там се разчита на събирането им в специални депа.

Доц. Захариева смята, че няма причини рециклираните строителни материали да са по-скъпи от добива на естествените, защото за тях не се плаща концесия и не им се прави допълнително промиване. Тя посочи пример със „Софийска вода“, която купува с 20% по-евтини скални материали от рециклатора край Враждебна, отколкото да ги доставя от кариери в страната, които са по-отдалечени. За да се плати по-ниска такса при доставката до рециклатора е добре строителните отпадъци да бъдат предварително сортирани и за тях се плаща 3 лв./т, срещу 8 лв., ако не са разделени. За депонирането им на законно сметище цената е 45 лв. за тон, като до 2020 г. трябва да достигне 95 лв.

„В целия ЕС цените на рецлираните скални материали са с 20-30% по-ниски, за да се стимулира търсенето им“, обясни тя. По думите й голяма част от арматурата за железобетонните конструкции у нас се произвежда от скрап, но в България все още няма механизъм металурзите да декларират каква част от съдържанието е от метални отпадъци.

Източник: www.monitor.bg