Изберете страница

Законът за устройство на територията (ЗУТ) е остарял и трябва нов, обяви ръководството на архитектурно-строителния бранш пред депутатите. Основанията бяха посочени в комисията по регионална политика. Да се намали административната тежест, пресичане на корупцията и стимулиране на инвестициите. В заседанието участваха ръководителите на всички организации на архитектите, инженерите, строителите и консултантите, които имат свой Координационен съвет.

Промените в основния закон, по който се проектира и строи – ЗУТ, да сведат до екзистенц минимум“ функциите на държавните и общинските администрации, за да се облекчат те от бумащината.

По този начин и с дигитализация на процесите ще се ограничат и корупционните практики, посочи проф. Борислав Борисов, председател на Координационния съвет.

“Действащият ЗУТ беше изготвен за 4 години, за новия също ще трябва време. Сегашният изтърпя 108 поправки, ще изтърпи още няколко”, предложи по-бързи промени в законовите текстове представителят на Камарата на строителите.

Народните представители защитават интересите на всички, докато вие – на вашите строители, отговори му Настимир Ананиев, председател на регионалната комисия на парламента.

“Ние, архитектурно-строителният бранш, осигуряваме 9% от БВП на страната и затова ЗУТ трябва да бъде променен. За да може браншът да заработи още повече.”, подкрепи колегите си Георги Шопов от Националната асоциация на строителните предприемачи.

Важни са спешните промени в този закон.

Те бяха предложени от цялата колегия в архитектурата. С “Има такъв народ”, БСП и “Демократична България” подготвихме меморандум преди изборите, който не подписахме. Но те бяха заложени в коалиционното споразумение и това е обнадеждаващо, обяви арх.Владимир Милков, председател на Камарата на архитектите в България.

Прекратяване на масовата практика на т.нар.инженеринг. Проектът да се изготвя от изпълнителя му, напомни инж. Огнян Атанасов, зам.-председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Този метод може да се използва само при ползването на уникална технология. Също и по спешност при бедствия и аварии, но не и при проекти с държавно или европейско финансиране.

Координационният съвет предложи на депутатите да се сформират съвместни работни групи, за да се ползва експертизата на иненерите и архитектите при изготвянето на новите законови текстове.

“Надявам се да седнем на една маса и да създадем ЗУТ, който да е изгоден за всяка от страните в процеса”, даде надежди арх. Йордан Терзийски, депутат от “Продължаваме промяната”. Подкрепа за исканията на архитектурно-строителния бранш дадоха и членовете на комисията Петя Аврамова от ГЕРБ , Георги Георгиев от “Има такъв народ” и Елена Гунчева от “Възраждане”.

Всички предложения да се изпратят в Народното събрание, за да са под ръка, когато започне изготвянето на проекта за промени в ЗУТ, препоръча Ананиев.

Източник: dnevnik.bg