Изберете страница

Задава ли се криза през 2020?

Строителният сектор в България изпраща една добра година. Частните инвестиции продължават да растат. Държавата и общините се активизират с ключови инфраструктурни проекти.

Общият обем на строителната продукция се увеличава с над 16% през първата половина на 2019 г. спрямо същия период на предходната 2018 г., показват данните на Камарата на строителите в България (КСБ). Най-силен е ръстът при сградното строителство – малко над 21%, благодарение на засилената активност в жилищния сегмент.

Увеличава се и стойността на обявените от държавата и общините обществени поръчки за периода. Сключени са с една трета повече договори на двойно по-голяма стойност, показват още резултатите от анализите на Камарата.

Поне що се отнася до държавните инвестиции, строителният сектор е оптимист до края на програмния период (2014-2020 г.). В частния сектор, обаче, ситуацията в голяма степен ще зависи от развоя на събитията в Европа и по света и евентуалното назряване на нова криза. Отделно през 2020 г. приключва и програмният период, а до структурирането на новите оперативни програми финансирането за мащабно строителство на инфраструктура ще пресъхне.

Рискът от спукване на свръхнадут балон е по-скоро малък, предвид че обемите на строителството са все още далеч от тези, отчетени през пиковата 2008 г. Очаква се забавяне и корекция на пазара на имоти, която в един момент ще забави и строителството.

Дойде ли, обаче, нова сериозна криза, доверието на потребителите – единственият работещ вътрешен икономически двигател, ще забуксува. Това може отново да подкопае сградното строителство, което има значително по-висок дял в общата строителна продукция.

Строителната продукция в България расте

Общият обем на строителната продукция в България достига почти 7 млрд. лева към края на първата половина на годината. Това е с 16,3% повече на годишна база, показват данните на КСБ. Почти две трети от обема и се формира от сградното строителство. Продукцията в този сегмент нараства с 21% на годишна база. Останалата малко над една трета е за инженерното строителство, в което влиза и инфраструктурата, като ръстът на годишна база достига 10 на сто.

През първото полугодие са обявени и общо 1120 обществени поръчки в сферата на строителството за 3,356 млрд. лева, показват още данните на КСБ. Броят остава почти без промяна, но стойността им се увеличава с 8,6% на годишна база.

Сключените договори са 1209 за същия период на стойност 1,785 млрд. лева. Броят на сключените договори за строителство се увеличава с 31,3%, а на стойността нараства повече от два пъти.

Сградното строителство набира скорост

Основна подкрепа на ръста на строителната продукция дава сградното строителство и най-вече строителството на жилища в големите градове.

До края на третото тримесечие на 2019 г., откогато са последните данни на Националния статистически институт (НСИ), броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 4% на годишна база до почти 4500, броят на жилищата расте с 5% до над 25 300, а РЗП на жилищата – със 7% до над 3,2 млн. кв.м.

При строителството в групата на т.нар. „други“, в която влиза индустриалното строителство, броят на издадените разрешителни за строеж е почти без промяна, но РЗП намалява, т.е. строят се по-малки сгради.

Негативна е тенденцията само при строителството на административни сгради. Издадените разрешителни за строеж намаляват с 13,6%, а РЗП се свива 1,5 пъти на годишна база.

Съобразно ръста на разрешителните за строеж се увеличават и въведените в експлоатация сгради и жилища, показват още данните на НСИ. Най-активен е секторът в София град, Пловдив, Варна, Бургас – т.е. най-големите градове, към които има най-силен приток на инвестиции и хора.

По материали на: Investor.bg