Изберете страница

За да се произведат бетонът, тухлите или мазилката, се използват големи количества суровини като чакъл, камъни и строителен пясък. Учените са разработили метод за филтриране на минералните строителни материали от строителните отпадъци, така че да могат да бъдат използвани повторно. От три години множество институти в Германия си сътрудничат в проекта наречен „BauCycle“. Заедно те работят върху оползотворяването на минералните строителни материали от развалините.

Предисторията на проекта: изживяваме бум в строителството в световен мащаб. Това изисква суровини като пясък и чакъл. Подобно на други стоки, като редки метали или нефт, те са ограничени. В някои страни вече са оскъдни. Германският консорциум има за цел да проучи цялостна стратегия за рециклиране. Целта е постигане на по-устойчиво строителство. Групата изпробва нови методи за сортиране на развалините и разработва продукт от рециклирани материали, който ще помогне да се запазят първичните суровини. За своя проект учените бяха наградени с първо място в категорията „Изследвания“ от Германския съвет за устойчиво строителство (DGNB e.V.)

Всяка година, освен че се строят нови, много стари сгради се разрушават. Това създава около 54 милиона тона строителни отпадъци. Когато те се обработят, например с помощта на механични методи, се получават около пет милиона тона от така наречените фини фракции. Това са парчета отломки, които са по-малки от два милиметра. Тези отломки обаче са образувани от много различни съставки, което ги прави неизползваеми.

Така първоначално екипът на проекта се фокусира върху сортирането на развалините. За тази цел учените разработват метод за оптично сортиране, с който основните компоненти – бетон, тухла, пясъчно-варови тухли и гипс, могат да бъдат целенасочено и чисто разделени един от друг. Параметърът за сортиране е минералният състав на развалините. Методът работи с помощта на хиперспектрална камера, която спектроскопски анализира строителните отломки според химичните критерии.

Друга част от изследователската група разработва формули, които могат да бъдат използвани за заместване на суровини като пясък с около една трета рециклирани финозърнести материали от развалините. Екипът успява да произведе строителни материали без цимент от отпадъците от строителната площадка. Изследователите също така са разработили и специална акустична мазилка за вътрешни приложения, чийто шумоизолационни качества са сравними с продуктите, предлагани в момента на пазара. Тя се състои основно от суровина, която е била възстановена в процеса на рециклиране.

Резултатите на проектната група „BauCycle“ трябва да послужат като основа за по-нататъшни изследвания. По-конкретно, те искат да продължат да работят върху функционализацията на строителните материали без цимент и за увеличаване на така нареченото рециклирано съдържание при производството на газобетон и иновативни строителни продукти.

Източник: 1 КЪМ 1 В СТРОИТЕЛСТВОТО