Изберете страница
Желанието да се подобри социалният диалог в сектор „Строителство“ в България събра представители на бранша в рамките на заключителната пресконференция по проект „SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”.

В събитието участваха Валентин Николов, изп. директор на КСБ; инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на ФСИВ – „Подкрепа“; Йордан Йорданов, зам.-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“; Нина Георгиева, експерт „Организационна политика“ в Камарата на строителите в България (КСБ).

Идеята на проекта се основава на желанието да се подобри социалният диалог в сектор „Строителство“ в България. Тази необходимост е решаваща за редица европейски държави, в които социалният диалог е слабо развит и е нужно неговото засилване, посочи Йордан Йорданов. По думите му SuSodCo поставя акцент върху изграждането и укрепването на капацитета на националните секторни социални партньори чрез персонализирана методология за изследване на социалния диалог и събития за изграждане на капацитет, които могат да бъдат прехвърлени в други сектори.

 

 

Експертът Нина Георгиева представи кратко описание на събитията за изграждане на капацитет и приоритетните теми за социален диалог в България. И посочи, че фокусът в рамките на проекта е бил поставен върху изграждане на капацитет в експертите и служителите на работодателските и синдикалните организации за ефективно организиране на социалния диалог на национално равнище, както и тяхното ефективно участие в реализацията му на европейско ниво.

„Цифровизацията е четвъртата техническа революция, която наблюдаваме в настоящия век.“

Това посочи на свой ред инж. Иоанис Партениотис, който направи кратък анализ на дигитализацията в строителството и професионалното образование и обучение. „Нейното въздействие е в няколко аспекта. От една страна – върху пазара на труда с възникването на нови професии и работни места. От друга – въздействието й върху различните сектори“, поясни той. Партениотис добави, че цифровизацията на строителния сектор е все още в начална фаза и ще бъде една от темите, по която предстои много работа и развитие.

Участниците в пресконференцията се обединиха около мнението, че държавата трябва в най-кратки срокове да приеме методика за индексацията на договорите в строителството.

В противен случай ще бъде застрашено реализирането на проектите по Националния план и оперативните програми, смятат строителите. „Всеки ден в КСБ получаваме по четири-пет сигнала от фирми, които изпитват затруднение да завършват обектите си. Решението на проблема не търпи отлагане“, категоричен бе Валентин Николов.

 

Източник: 1kam1.com