Изберете страница
Българският строителен бранш ще получи 30 млн. лв. за индексация на цените по европейските проекти заради високата инфлация в страната.

С финансовия ресурс проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще могат да бъдат завършени. Допълнителните средства, които ще дойдат отново от еврофондовете, са заявени за индексация по 57 договора.

“Най-голям брой искания, подадени за одобрение от Управляващия орган на ОПРР предвид непредвидената инфлация при строителните материали, са за проекти в областта на културната, социалната и туристическа инфраструктура“, коментира Десислава Георгиева, зам.- регионален министър и ръководител на Управляващия орган.

Информацията за изпълнението и напредъка по ОПРР и подготовката на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 – 2027 бе представена по време на годишната среща с ЕК. Тя се провежда в началото на всяка година. Целта ѝ е да бъде прегледан и представен напредъкът по програмите и обсъдена съвместната работа на Управляващия орган с ЕК през текущата година.

Припомняме, че индексацията на строителните договори стана възможна, след като след като 47-ото Народно събрание в последния момент прие промени в Закона за обществените поръчки. Тогава депутатите дадоха възможност на Министерския съвет да изготви и приеме методика за индексиране.