Изберете страница

На 12 октомври Кнауф Инсулейшън обяви стартирането на новата си стратегия за устойчивост – За по-добър свят. Компанията е поела дългосрочни ангажименти, за да покаже как ще постигнат всяка устойчива цел. Поставили са си също така и краткосрочни цели за 2025 г., които всеки трябва да започне да постига сега.

Стратегията се определя от конкретни, ясни цели за 2025 г. Компанията очаква в България да има ключова роля в изграждането на тази нова визия, както и да помагат на клиентите и партньорите си да постигат своите устойчиви амбиции.

 
Новата стратегия се фокусира върху четири ключови устойчиви цели:

Тодор Тодоров, Мениджър продажби на Кнауф Инсулейшън ЕООД, казва:

В България очакваме с нетърпение да допринесем за успеха на тази стратегия. През годините сме изградили сплотен, отдаден и силно мотивиран екип от професионалисти. Той вече е поставил здравите и устойчиви основи за постигането на целите на „За по-добър свят“ в България. Провели сме множество технически обучения на специалистите, работещи в строителната сфера, по темите за енергийна ефективностзвукоизолация и пожарозащита. Показахме как чрез използването на минерална вата може да постигне търсеното от инвеститорите и крайните клиенти високо качество на строителство. Работим активно за постоянни иновации в продуктовата ни гама. А цялостните ни системни решения са съобразени с най-стриктните законови изисквания за топлинен комфорт, качество на въздуха в затворени помещения (Ecose Technology), пожарозащита (REI 60 за плосък покрив- послоен монтаж), устойчиво развитие (Environmental Product Declarations). Поддържаме комуникационни канали и онлайн платформи както самостоятелно, така и с наши партньори (knaufinsulation.bgizoliram.bgfassadeknauf.commoiatamansarda.bg), чрез които достигаме възможно най-бързо и лесно до крайните ни клиенти и им помагаме да вземат правилното, информирано, съобразено с конструкцията на сградата, техническо решение, за да превърнат домовете си в най-приятното и сигурно място за живот. 

 

Новата стратегия „За по-добър свят“ се основава на успехите на фирмата в устойчивото развитие през последното десетилетие. От 2010 до 2019 г. е намалено потреблението на енергия и емисиите с 23%намалено е нивото на загуба на време заради инциденти с 56% и са намалени количествата депонирани отпадъци с 67%.

 
Конкретните цели за цялата компания до 2025 г. включват:
  • По отношение Сигурност – понижаване на цялостния рейтинг на отчетени инциденти от 9,2% на 5%;
  • Намаляване на съдържанието на въглерод в произведените продукти с 15%;
  • Инвестиране на 10% от общите капиталови разходи в новите проекти за намаляване на емисиите или депониране на отпадъци;
  • Намаляване на въглеродния отпечатък от административната дейност и ограничаване на бизнес пътуванията с 25%;
  • Намаляване на използването на нови пластмасови опаковки с повече от 25%;
  • До 2025 г. да се постигне използване на повече от 25% рециклиран материал в производството на каменна минерална вата и над 65% рециклиран материал в производството на стъклена минерална вата;
  • Изпращане на нулево количество производствени отпадъци за депониране.
Повече за Кнауф Инсулейшън

Продуктите на Кнауф Инсулейшън спестяват енергия и намаляват емисиите. Те показват убедително, че сградите могат да бъдат естествена част от околната среда и да помагат на хората да са здрави, да осигуряват тяхната безопасност и да се чувстват добре.

Кнауф Инсулейшън е част от Knauf Group, която има около 35 000 служители по целия свят с повече от 250 фабрики в над 90 страни и продажби от 10 милиарда евро (през 2019 г.). Knauf Group е основана през 1932 г. и остава независима семейна компания, движена от ценностите на Партньорство, Ангажираност, Предприемачество и Menschlichkeit (човечност).

 

Източник: КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН ЕООД