Изберете страница

Стратегическият подход – катализатор на успешната креативност в маркетинга

С нарастването на конкуренцията и спадането на потреблението в повечето браншове все по-често се залага на креативността като фактор, гарантиращ разграничаване от конкуренцията и успех на бизнеса Ви.

Необходимо е, обаче, да се подчертае, че и най-впечатляващото послание и най-оригиналната кампания е възможно да се окажат пропилени усилия и ресурси, ако те не са подчинени на добре планирана стратегия. Успешната креативна стратегия включва следните компоненти:

Цели
Целите определят какво се очаква да се постигне от приложението на креативната стратегия. Препоръчително е прецизно да се очертаят дългосрочни и краткосрочни цели, като е желателно те да бъдат ясни, конкретни, постижими, съобразени с визията и мисията на бизнеса Ви.

Целева аудитория
Следващият важен показател за успеха на креативната Ви стратегия е определянето на целева аудитория. Колкото по-конкретни сте в дефинирането на таргет групите си по отношение на признаци като демография и социо-културни особености, толкова по-големи са шансовете за успех на Вашата креативна стратегия.

Позициониране на бранда
Най-важният компонент на креативната Ви стратегия е правилното позициониране на продуктите Ви на пазара. Основна стъпка в тази връзка е точно определяне на конкурентните предимства на продукти и услугите Ви – всички характеристики, отличаващи ги от конкуренцията. Разбира се, определящо за позиционирането е и съотношението цена-качество.

Послания
Безспорно всеки бизнес се стреми да разпространява атрактивни и запомнящи се послания, с които да впечатлява целевите си групи, но ефективността на посланията зависи от това доколко те са съобразени с останалите компоненти от креативната Ви стратегия. Успешните послания са ясни, разбираеми и най-вече подходящи за постигането на целите, заложени в креативната Ви стратегия.

Комуникационни канали
За да достигнат креативните Ви послания до целевите групи, е необходимо да бъдат разпространени по правилните комуникационни канали. Изборът между традиционни и онлайн медии и тяхното съчетаване изцяло зависи от присъствието на медиите в ежедневието на целевите Ви групи, както и от целите на креативната Ви стратегия.