Изберете страница

Във връзка с разпространената информация в медиите от фирма „Дау Бента България“, БАИС заявява, че твърденията, че сертифицирането на топлоизолационна система „Капарол“ с клас “B” по реакция на огън дава възможност тя да бъде прилагана при високи сгради, не е коректна и би могла да въведе в заблуждение както специалистите, така и широката общественост.

Съгласно изискванията на чл. 330 на Наредба № Iз-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на безопасност при пожар, всички компоненти на фасадната изолационна система, прилагана на сгради с височина над 28 м. трябва да отговорят на определени противопожарни изисквания, а не само системата като цяло.

Всички системи за фасадна топлоизолация (ETICS), които са сертифицирани по ETAG 4 притежават клас по реакция на огън – “B”, но това не е достатъчно условие да бъдат прилагани при сгради над 28 м. (За България те са определени в гореспоменатата наредба).

От друга страна, твърденията, че EPS панелите (познати като „Стиропор”) „Далматина” притежават клас по реакция на огън „В” (до края на 2016) или „С” (от началото на 2017 г) се оспорват от специалистите, не само в България.

Дори да допуснем, че това е така, използването на топлоизолационен материал с такива показатели при високите сгради е рисковано и не гарантира живота и здравето на обитателите. Пример е изгорялата това лято сграда в Лондон, чиято фасадна система е била сертифицирана като клас по реакция на огън „В”.

Затова БАИС повече от година алармира за по-стриктен подход към приложението на органични топлоизолационни материали на фасадите на високите сгради.
Ние изразяваме задоволството си, че компетентните органи се вслушаха и вече е създадена специална работна група, която да повиши изискванията към тези материали, определени в Наредба № Iз-1971.

Още веднъж призоваваме инвеститорите и специалистите да се въздържат от приложението на такива системи при високите сгради, каквато е и актуалната тенденция в ЕС.

Източник: БАИС