Изберете страница

Публикувано на 13.02.2018 г.

Посланиците към Европейския съвет одобриха споразумението за енергийната ефективност на сградите

Посланиците към ЕС са одобрили постигнатото през декември 2017 г. политическо споразумение между Естонското председателство и Европейския парламент (ЕП) във връзка с преработената директива за енергийните характеристики на сградите. Това съобщават от пресцентъра на Европейския съвет.

С промените ще се подобри енергийната ефективност (ЕЕ) на зданията и ще се насърчи санирането, посочват от институцията. Една от дългосрочните цели на директивата е намаляването на въглеродните емисии от съществуващия крайно неефективен европейски сграден фонд. Насърчават се икономически ефективните ремонтни работи, въвежда се показател за интелигентност на зданията, опростяват се инспекциите на отоплителните и климатичните системи и се стимулира електромобилността чрез създаването на места за паркиране на електрически превозни средства.

„Направихме голяма крачка към подобряването на ЕЕ на домовете на гражданите. Българското председателство е удовлетворено от постигнатия напредък по директивата за енергийните характеристики на сградите, която е една от приоритетните точки в дневния ред на Съвета. Повишаването на ЕЕ на зданията е един от най-ефективните начини за постигане на нисковъглеродна икономика и за създаване на възможности за стопански растеж, работни места и инвестиции“, е заявила Теменужка Петкова, министър на енергетиката, по повод решението на посланиците.

Преразглеждането на директивата относно енергийните характеристики на сградите се изразява в изменение на Директива 2010/31/ЕС и допълване на мерките, предвидени в Директивата за енергийната ефективност и в законодателството на ЕС за ЕЕ на продуктите. Тя е част от пакета за чиста енергия, представен от Комисията на 30 ноември 2016 г.
След официалното одобряване на регламента от Съвета и ЕП той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила двадесет дни по-късно. Срокът за транспонирането на това законодателство в държавите е 20 месеца.

Източник: вестник „Строител“