Публикувано на 13.02.2018 г.

Посланиците към Европейския съвет одобриха споразумението за енергийната ефективност на сградите

Посланиците към ЕС са одобрили постигнатото през декември 2017 г. политическо споразумение между Естонското председателство и Европейския парламент (ЕП) във връзка с преработената директива за енергийните характеристики на сградите. Това съобщават от пресцентъра на Европейския съвет.

С промените ще се подобри енергийната ефективност (ЕЕ) на зданията и ще се насърчи санирането, посочват от институцията. Една от дългосрочните цели на директивата е намаляването на въглеродните емисии от съществуващия крайно неефективен европейски сграден фонд. Насърчават се икономически ефективните ремонтни работи, въвежда се показател за интелигентност на зданията, опростяват се инспекциите на отоплителните и климатичните системи и се стимулира електромобилността чрез създаването на места за паркиране на електрически превозни средства.

„Направихме голяма крачка към подобряването на ЕЕ на домовете на гражданите. Българското председателство е удовлетворено от постигнатия напредък по директивата за енергийните характеристики на сградите, която е една от приоритетните точки в дневния ред на Съвета. Повишаването на ЕЕ на зданията е един от най-ефективните начини за постигане на нисковъглеродна икономика и за създаване на възможности за стопански растеж, работни места и инвестиции“, е заявила Теменужка Петкова, министър на енергетиката, по повод решението на посланиците.

Преразглеждането на директивата относно енергийните характеристики на сградите се изразява в изменение на Директива 2010/31/ЕС и допълване на мерките, предвидени в Директивата за енергийната ефективност и в законодателството на ЕС за ЕЕ на продуктите. Тя е част от пакета за чиста енергия, представен от Комисията на 30 ноември 2016 г.
След официалното одобряване на регламента от Съвета и ЕП той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила двадесет дни по-късно. Срокът за транспонирането на това законодателство в държавите е 20 месеца.

Източник: вестник „Строител“