Изберете страница

През месец ноември Българска асоциация за изолации в строителството и Камара на архитектите в България представят специализирани видео-обучения в областта на хидроизолациите и топлоизолациите в строителството.

Видео-обученията запознават потребителите с последните новости, като изложената информация съдържа синтезирано обобщение на най-важните изисквания и детайли при изпълнението на хидроизолационните и топлоизолационните системи. При представянето на материалите стремежът на екипа  беше изчерпателно и професионално да представи наличната  информация, като същевременно е използван достъпен стил.

Видеата са включени и към електронната системата на КАБ, където могат да бъдат гледани изготвени от комисия „квалификация“ специално за членовете на КАБ уебинари, както и видеозаписи от други интересни за професията събития.

Настоящите обучения ще бъдат от полза на професионално занимаващи се в сферата на строителството – архитекти,  инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации.

Видео-обучение „Съвременни изисквания и решения за хидроизолации на сгради. Проектиране на хидроизолационни системи“ разглежда следните теми:

 • Какво е хидроизолационна система;
 • Изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолационните системи на строежите;
 • Класификация на хидроизолационните системи;
 • Хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения;
 • Хидроизолационни системи на покриви. Класификация;
 • Хидроизолационни системи на плоски покриви;
 • Хидроизолационни системи на наклонени (скатни) покриви;
 • Хидроизолационни системи на тераси. Детайли.

Видео-обучение Съвременни изисквания и решения за топлоизолации на сгради. Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)“ разглежда теми като:

 • Типове фасадни изолационни системи. Избор на система;
 • Фази на проектиране на топлоизолационната система;
 • Закони и наредби, свързани с проектирането и изграждането на ETICS. Сертифицирани системи;
 • Компоненти на ТИ система (ETICS). Видове ТИ материали, подходящи за ETICS;
 • Етапи на изграждане на ETICS;
 • Контрол и приемане на изпълнените топлоизолационни системи.

Всяко видео е придружено и от презентация на съдържанието му в powerpoint format.

Достъпът до обучителните видео материали става след регистрация в сайта на БАИС тук.

Целите на тези видео-обучения са да въведат аудиторията в предлаганата тематика, както и да проучат интереса й към провеждането на по-детайлни обучителни формати.

Мнението и препоръките на потребителите е от първостепенно значение, затова видео-обучението завършва с формуляр за обратна връзка.

 

Източник: БАИС