Изберете страница

Видео обучения

Специализирани видео обучения в областта на изолациите в строителството 

 

Благодарим Ви, че се регистрирахте за специализираните видео обучения в областта на изолациите в строителството.

Тези видео обучения са партньорска инициатива на Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/ и Камара на архитектите в България /КАБ/.

Темите на видео обученията са:

“Съвременни изисквания и решения за хидроизолации на сгради. Проектиране на хидроизолационни системи”

“Съвременни изисквания и решения за топлоизолации на сгради. Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)”

“Нормативни изисквания към противопожарната защита на фасади и покриви”

Видеата са придружени от презентацията и съдържанието на предложената тема.

Регистрацията Ви позволява достъп до тази страница неограничен брой пъти.

Целите на видео-обученията са да въведат аудиторията в предлаганата тематика, както и да проучат интереса й към провеждането на по-детайлни обучителни формати.

Моля отделете няколко минути за попълването на кратката форма за обратна връзка по-долу. Вашето мнение и препоръки ще ни помогнат да Ви предоставяме все по-добри услуги и продукти в сферата на изолациите в строителството.

Като бонус към попълнената обратна връзка ще получите и презентацията на д-р инж. арх. Петар Николовски – ТОПЛИННИ МОСТОВЕ. СЪЩНОСТ, ПРОБЛЕМИ, ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.

Презентацията разглежда следните проблеми: Явлението „топлинен мост” – същност, значение, принципни решения.Влияние върху енергийната ефективност на сградите. Нормативна база. Най-често срещани детайли на топлинни мостове в строителната традиция на Балканите и конкретно в България.

Партньори

Организира се в партньорство с Камара на архитектите в България.

Тема на видео обучение 1

Съвременни изисквания и решения за хидроизолации на сгради. Проектиране на хидроизолационни системи

 • Какво е хидроизолационна система.
 • Изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолационните системи на строежите.
 • Класификация на хидроизолационните системи.
 • Хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения:
 • Хидроизолационни системи на покриви. Класификация.
 • Хидроизолационни системи на плоски покриви.
 • Хидроизолационни системи на наклонени (скатни) покриви.
 • Хидроизолационни системи на тераси. Детайли.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Тема на видео обучение 2

Съвременни изисквания и решения за топлоизолации на сгради. Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)

 • Типове фасадни изолационни системи. Избор на система.
 • Фази на проектиране на топлоизолационната система.
 • Закони и наредби, свързани с проектирането и изграждането на ETICS. Сертифицирани системи.
 • Компоненти на ТИ система (ETICS). Видове ТИ материали, подходящи за ETICS.
 • Етапи на изграждане на ETICS.
 • Контрол и приемане на изпълнените топлоизолационни системи.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Тема на видео обучение 3

Нормативни изисквания към противопожарната защита на фасади и покриви

 • Влияние на пожарите
 • Нормативни документи и стандарти
 • НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; посл. изм. 2018 г.
 • Класове на функционална пожарна опасност на сградите
 • Класификация по реакция на огън за строителните продукти
 • Класификация по огнеустойчивост на конструктивните елементи
 • Негорими ивици по фасадите – разположение и монтаж
 • Евакуационни пътища
 • Брандмауери
 • Нови изисквания за сгради с височина над 28 m
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Тема на видео обучение 4

Звукоизолация в сградите

Нормативни изисквания и насоки за проектиране

 • Архитектурна и строителна акустика. Звукопоглъщане и звукоизолация
 • Видове шум и разпространението им в сградите
 • Нормативни изисквания към елементите на сградата
 • Принципни решения за осигуряване на звукоизолация в сградите
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Форма за обратна връзка

За нас е важно да знаем Вашето мнение и препоръки по предложената тема. Попълването на кратка форма за обратна връзка ще ни помогне да Ви предоставяме все по-добри услуги и продукти в сферата на изолациите в строителството.

  Кое от представените видео обучения гледахте?
  (Моля, маркирайте желания отговор)
  Тема „Топлоизолации“Тема „Хидроизолации“И двете теми

  В каква степен това видео обучение отговори на очакванията Ви?
  (Моля, маркирайте желания отговор)
  много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

  В каква степен така представения материал ще Ви помогне в работата?
  (Моля, маркирайте желания отговор)
  много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

  Моля избройте до 3 най-полезни неща, които научихте и които ще ползвате занапред в практиката си?

  Смятате ли, че видео обучението трябваше да обхваща и други въпроси? Ако да, моля посочете какви.

  В каква степен материята е представена достъпно?
  (Моля, маркирайте желания отговор)
  много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

  Какви теми бихте желали да бъдат включени в бъдещи видео обучения на БАИС

  Други коментари и мнения

  Вие сте:
  (Моля, маркирайте желания отговор)
  АрхитектПроектант ОВК/ЕЕСтроителСтроителен надзорОбщинска администрацияПБЗНДруго (моля отбележете)

  ____________________________________

  Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

   Кое от представените видео обучения гледахте?
   (Моля, маркирайте желания отговор)
   Тема „Топлоизолации“Тема „Хидроизолации“И двете теми

   В каква степен това видео обучение отговори на очакванията Ви?
   (Моля, маркирайте желания отговор)
   много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

   В каква степен така представения материал ще Ви помогне в работата?
   (Моля, маркирайте желания отговор)
   много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

   Моля избройте до 3 най-полезни неща, които научихте и които ще ползвате занапред в практиката си?

   Смятате ли, че видео обучението трябваше да обхваща и други въпроси? Ако да, моля посочете какви.

   В каква степен материята е представена достъпно?
   (Моля, маркирайте желания отговор)
   много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

   Какви теми бихте желали да бъдат включени в бъдещи видео обучения на БАИС

   Други коментари и мнения

   Вие сте:
   (Моля, маркирайте желания отговор)
   АрхитектПроектант ОВК/ЕЕСтроителСтроителен надзорОбщинска администрацияПБЗНДруго (моля отбележете)

   ____________________________________

   Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

    Кое от представените видео обучения гледахте?
    (Моля, маркирайте желания отговор)
    Тема „Топлоизолации“Тема „Хидроизолации“И двете теми

    В каква степен това видео обучение отговори на очакванията Ви?
    (Моля, маркирайте желания отговор)
    много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

    В каква степен така представения материал ще Ви помогне в работата?
    (Моля, маркирайте желания отговор)
    много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

    Моля избройте до 3 най-полезни неща, които научихте и които ще ползвате занапред в практиката си?

    Смятате ли, че видео обучението трябваше да обхваща и други въпроси? Ако да, моля посочете какви.

    В каква степен материята е представена достъпно?
    (Моля, маркирайте желания отговор)
    много голямаголямазадоволителнанезадоволителна

    Какви теми бихте желали да бъдат включени в бъдещи видео обучения на БАИС

    Други коментари и мнения

    Вие сте:
    (Моля, маркирайте желания отговор)
    АрхитектПроектант ОВК/ЕЕСтроителСтроителен надзорОбщинска администрацияПБЗНДруго (моля отбележете)

    ____________________________________

    Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.