Изберете страница
Тенденцията за спад в строителна продукция продължава, за деветмесечието на 2022 г. стойността й е 10,6 млрд. лв.

Започналият през 2021 г. спад в произведената строителна продукция продължава с още 8,2 на сто през деветмесечието на тази година спрямо същия период на м.г. Това сочи новият Икономически отчет на строителния сектор на Камарата на строителите в България. По предварителни данни на НСИ произведената през деветмесечието на тази година строителна продукция е на обща стойност 10,6 млрд. лева като от нея за 6 милиарда лв. е сградното строителство /жилищно и нежилищно/. А за останалите 4,6 млрд. лв. – инженерното /ВиК, жп, пътна, енергийна инфраструктура/. За сравнение за деветмесечието на 2020 г., след която започва спадът, продукцията е била за над 4 млрд. лв. повече – 14,8 млрд. лв.

Данните са изключително тревожни, при това не отчитат реалната инфлация.

Това коментира председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Според него те са резултат най-вече от липсата на индексация на договорите с публични възложители, а никой не поставя под съмнение скока в цените на строителните материали.

„Да, служебното правителство прие методика, но липсата на единни указания за прилагането й позволява разностранни интерпретации от отделни възложители“, допълва Терзиев. Държавата трябва да разбере, че има интерес от стабилен и работещ строителен отрасъл, който внася данъци и осигуровки в хазната, с които да се правят социални политики. Затова е необходимо да се предвидят средства в бюджета за индексация и да се изработят единни указания за прилагане на методиката, за да стане тя работеща“, казва още председателят.

За деветмесечието на т.г. се отчита ръст от 14,7% в броя и 136,5% в стойността на обявените обществени поръчки за строителство. Но има спад в сключените договори след проведени търгове – 15,2% спад в броя и 20,1 % спад в стойността им.

По предварителни данни на БНБ към 18 ноември т.г., преките чуждестранни инвестиции за деветмесечието на 2022 г. в строителството са с отрицателна стойност. Те възлизат на 58,2 млн. евро, което е със 137,6% по-малко спрямо същия период на миналата година. В еврова стойност загубата се равнява на 33,7 милиона евро.

 

Източник: 1kam1.com