Изберете страница

Когато Марджо Дашорст и Хан Роуберс насочват вниманието си към създаването на своя нов, устойчив дом в Цутфен – община в източната част на Нидерландия – двойката мечтае да има енергийно ефективна къща. Тя трябва да задоволява всички собствени енергийни потребности чрез възобновяеми системи. Също така да е в състояние да произвежда достатъчно излишна енергия за зареждане на електрическия им автомобил. В резултат на това къщата им сега се казва „Енергийната централа“. Тя съчетава слънчеви панели, пасивни слънчеви стратегии и силно изолираща обвивка за постигане на целта си – да е нетен производител.

„Енергийната централа“ има съвременен, доста кубичен вид. Домът с три спални е разположен на два етажа. Голям обем формира приземния етаж, облечен в пясъчно-варовита тухла, и горен обем, обвит в платна от регенерирана дървесина. Големите плъзгащи се стъклени врати от северната и южната страна на дома създават гладка връзка между интериора и откритото пространство.

За да отговорят на желанието на собствениците да имат енергийно позитивен дом, архитектите са инсталирали 32 слънчеви панела на покрива с мощност 9,6 кВт. Производството на енергия се допълва с 8kW термопомпа със затворен източник на дълбочина 180 метра.

Енергийната ефективност е оптимизирана чрез добре изолираща сградна обвивка и покриви с растителност. Стратегически разположените прозорци – от оберлихтите до високите източни и западни прозорци – обливат интериора с естествена светлина. Нежеланото натрупване на слънчева топлина от южната страна се смекчава чрез навес и модерни, дистанционно управлявани външни тенти, които да засенчват силната слънчева светлина.

Източник: GreenTech.bg