Изберете страница
Сега повече от всякога в страните от ЕС има силен обществен натиск да започне „слънчева революция“.

Тъй като сега националните правителства се борят да осигурят алтернативни енергийни източници, това е подходящият момент да се ангажират с гражданите, общностите и бизнеса и да разгърнат големия слънчев енергиен потенциал на сградите, за да ускорят енергийния преход.

Ето защо „слънчевият мандат“ на ЕС за задължително инсталиране на слънчеви инсталации върху покривите на сградите трябва да бъде приет и приложен възможно най-скоро. Конкурентоспособността и достъпността на слънчевата енергия я правят безценно решение за настоящата енергийна криза и правителствата трябва да работят за премахване на всички пречки, за да видим инсталирането на соларни панели на покриви и сгради в цяла Европа и затварянето на газовите вентили.

В някои европейски страни, местните власти и правителства вече частично са въвели слънчеви мандати, в отговор на кризата с цените на енергията и кризата с климата. Сега има общности и градове в цяла Европа, които се възползват от предимствата на инсталирането на слънчеви инсталации в техните сгради, като: по-ниски разходи за енергия; сигурно енергоснабдяване; по-здравословна местна среда и повече контрол върху собственото им производство и потребление на енергия. Това е печелившо решение, което включва гражданите и общностите в енергийния преход, което може да помогне на Европа да се откачи от руския изкопаем газ и да подобри своята енергийна сигурност, като същевременно помага на ЕС да постигне целите си от Парижкото споразумение – създаване на по-безопасна, енергийно сигурна Европа.

По-долу са дадени 5 ключови препоръки за успешен слънчев мандат на ЕС:
  1. Започнете реализация на слънчевия мандат веднага след влизането в сила на директивата и обърнете внимание на всички нови сгради (жилищни, нежилищни и обществени) и на сградите, които са в процес на основно обновяване на покрива, и на новите паркинги.
  2. Насочете се към удобните пространства на отделните покриви, за да използвате потенциала по-бързо и по-ефективно. Мандатът трябва да включва само покриви с очакван живот от най-малко 20 години, така че да има достатъчно време за изплащането на слънчевата инсталация.
  3. Задължението за съществуващи сгради следва да следва първата фаза и да се отнася до всички търговски и обществени сгради, чрез поетапен подход, насочен най-напред към по-големи покриви. Този поетапен подход би могъл да позволи ранен старт на мандата, като същевременно необходимата работна сила може да бъде обучена и необходимата инфраструктура за материала може да бъде увеличена.
  4. Всички нови жилищни сгради трябва да бъдат разгледани на първия етап от влизането в сила на директивата. Съществуващите жилищни сгради, които в момента не са в процес на основно обновяване или обновяване на покрива, не следва да бъдат задължени да инсталират слънчева система от общоевропейския мандат. От държавите-членки се изисква да създадат условия, за да гарантират, че всички собственици на сгради са стимулирани да оборудват своите покриви със соларни инсталации, със специален фокус върху домакинствата с ниски доходи и уязвимите групи.
  5. Няколко съпътстващи мерки, включително въвеждане на силни регулаторни рамки за адекватни срокове на изплащане, осигуряване на квалифицирани работници и достатъчно материали, обслужване на едно гише, адекватни механизми за подпомагане и финансиране, са необходими в държавите-членки, за да се даде възможност за успешно изпълнение на задължението за ръст на усвояването на слънчевата енергия в целия ЕС.

 

Източник: caneurope.org