Изберете страница

Компанията Кнауф трансформира начина на строителство чрез иновативните системи за сухо строителство. Благодарение на тези системни решения Кнауф успешно пести ценна площ и ресурси, повишава ефективността на строителните процеси, осигурява гъвкавост по време на експлоатация и кръгова икономика.

Ползи от системи за сухо строителство Кнауф
  • масивните зидани стени са до 5 пъти по-тежки и до 2 пъти по-дебели от системите за сухо строителство Кнауф при еднакви изолационни показатели;
  • осигуряват спокойствие и спестяват ценна застроена площ. Чрез използване на принципа маса-пружина-маса елегантните системи за сухо строителство изолират много добре помещенията от съседни шумове. Особено ефективни за тази цел са плоскостите Vidiphonic и Diamant;
  •  малкото тегло на преградните стени пести ресурси;
  • стените по системи за сухо строителство Кнауф са здрави и могат да носят големи конзолни товари.
Предимства на сухото строителство

Подобряване на екологичния отпечатък: системните решения на Кнауф допринасят по различни начини за намаляване на вредните въздействия на природата. Малкото тегло означава спестяване на ресурси, а също така оптимизиране на транспорта. Пълни данни за проектиране на жизнения цикъл на сградата могат да бъдат намерени в Екологичните продуктови декларации.

Здравословен микроклимат: гипсът е минерал, който няма миризми или вредни емисии. Системите за сухо строителство осигуряват отлична звукоизолация и акустика в помещенията. Това създава приятна и спокойна среда за живеене.

Кръгова икономика: системите за сухо строителство Кнауф са идеални за ново строителство, реновиране или надстрояване. Гипсовите плоскости и металните профили са рециклируеми и така подпомагат щадящото използване на природни ресурси.

 

Източник: izolacii.eu